Noutăți

Plecăciune în fața Pedagogului

„Azi e sărbătoare mare!” – au vestit locuitorilor urbei, la 3 octombrie curent, sunetele fanfarei de la Slobozia condusă de dl Victor Babici. (Vezi imaginile în rubrica „Galerie foto”)

Frunze verzi, roșii-ruginii și galben-aurii, acest simbol etern al toamnei, au fost așternute sub picioarele pedagogilor care ridicau scările spre casa de cultură unde a avut loc festivitatea dedicată lucrătorilor din învățământ. Moderatorii festivității, dl Ion Talmazan, pedagog din gimnaziul s. Cioburciu, și Alina Șchiopu, eleva clasei a XII-a și copiii școlii primare cu baloane multicolore în mâni salutau sărbătoriții la intrare în edificiu cultural, ridicând la un grad mai înalt dispoziția dascălilor veniți din toate localitățile raionului.

Organizatorii, Direcția generală educație și Consiliul raional, au pregătit pentru sărbătoriți și alte surprize plăcute. În holul casei de cultură au fost expuse diferite expoziții care fascinau admiratorii prin originalitatea și creativitatea sa. În sală a atras toate privirile scena decorată frumos și cu mult gust de cadrele didactice ale Centrului raional de creație a copiilor și adolescenților.

După ce corul „Crescendo”, conducător dl Iurie Pogor, în mod inedit, a urat dascălilor „La mulți ani!”, cu mesaje de felicitare au ieșit în scenă funcționarii de rang înalt raional: dna Raisa Burduja, șefa DGE, dl Vasile Gherman, vicepreședintele raionului, dl Victor Sînchetru, liderul sindicatului raional al lucrătorilor din învățământ și știință.

Dna Raisa Burduja a informat prezența despre decernarea cu Diploma de Onoare a Guvernului RM a dnei Valentina Sînchetru, specialist DGE, și a dnei Tatiana Șargarovschi, directorul gim. „I. Creangă” s. Ermoclia, iar cu Diploma Ministerului Educației, Culturii și Cercetării – doamnele Svetlana Șargarovschi, educatoarea grădiniței de copii s. Ermoclia, Svetlana Guzgan, specialist DGE, Elena Casciuc, profesor de limba rusă gim. s. Copceac, dl Petru Berdos, directorul gim. s. Slobozia.

Dl Vasile Gherman a relatat că pentru aprecierea muncii cu abnegație a cadrelor didactice pe parcursul anului școlar 2018-2019 Consiliul raional a alocat 72 de mii lei și încă 30 mii lei – DGE. Dl Ion Țurcan, secretarul Consiliului raional, a dat citirii dispoziția nr. 123-a din 26 septembrie 2019 cu privire la decernarea Diplomei de Onoare a Consiliului raional și cadourilor de preț cadrelor didactice și instituțiilor de învățământ în diferite nominalizări.

Deoarece este imposibil de numit pe toți cei care au fost apreciați pentru merite deosebite în exercitarea obligațiunilor funcționale, profesionalism înalt, perseverență și responsabilitate, vor fi menționați în continuare doar persoanele și instituțiile cu cele mai înalte performanțe.

Nominalizarea „Învățătorul anului 2019” – trofeul și premiul mare au primit dna Natalia Beșleaga, învățător la clasele primare IP gim. „M. Bieșu” s. Volintiri și dna Aurelia Ciobanu, profesor de chimie IP gim. „A. Sîrghi” s. Talmaza.

Nominalizarea „Pregătirea instituțiilor către noul an școlar”

IET 1-4 grupe – grădinița s. Palanca

IET 5-13 grupe – grădinița nr. 3 or. Ștefan Vodă

Instituții preuniversitare – gimnaziul „Ion Creangă” s. Ermoclia.

Pentru aportul adus la implementarea proiectelor în scopul îmbunătățirii condițiilor de activitate a fost menționat IP LT „Ștefan Vodă” or. Ștefan Vodă cu diplomă și cadou de preț.

Nominalizarea Pentru activitate prodigioasă în domeniul educației pe parcursul a 50 ani de activitate”

*învățătoarea claselor primare dna Emilia Marlean

*învățătoarea claselor primare dna Olga Moiseev

*profesoara de matematică dna Aglaia Tarasov

De menționat că toți pedagogii nominalizați fac parte din IP „M. Bieșu” s. Volintiri

Nominalizarea „Pentru merite deosebite în promovarea unui învățământ de calitate”

Doamnele Cornițel Elena, director IP LT „Ștefan Vodă”, Galina Cotovici, metodist IET nr. 3 or. Ștefan Vodă, Ludmila Muntean, profesor de limba română, director adjunct, gim. „M. Bieșu”, Diana Barcari, director IP gim. Căplani, Victoria Osipov, director adjunct IP gim. Popeasca, Maria Dombrov, profesor de limba și literatura română, IP gim. „Șt. Culea” s. Tudora, Liuba Gaidău, director adjunct IP gim. s. Răscăieți, Natalia Chioru, specialist principal DGE, Olga Moga, conducător muzical, IET nr. 2 s. Cioburciu, dl Gheorghe Anghel, primar de Ștefan Vodă.

Nominalizarea „Pentru aportul adus la organizarea unui management de calitate”

Doamnele Svetlana Baluță, exdirector IET s. Crocmaz, Eugenia Arpentii, exdirector IP LT „B.P.Hașdeu” s. Olănești, Margareta Buraga, exdirector, gim. s. Marianca de Jos, Elizaveta Andrian, exdirector adjunct IP gim. Gr. Vieru” s. Purcari, dl Ion Talmazan, exdirector IP gim. „M. Sîrghi” s. Cioburciu, dl Mihai Chigai, exdirector gim. s. Răscăieții Noi.

Dna Emilia Tudorean, specialist DGE, a anunțat totalurile concursului „Școala viitorului pedagog” și a dat citirii ordinul DGE cu privire la menționare pentru performanțele deosebite în educația tinerii generații.

Au fost apreciat aportul liderilor sindicali în munca comună pe tărâmul educației prin decernarea Diplomelor de Onoare ale Federației Sindicale a Educației și Științei și comitelui sindical raional.

Deși decernarea a ținut destul de mult timp, nimeni din sală nu s-a plictisit datorită faptului că s-au făcut pauze artistice cu poezii, cântece și dans.

A simțit căldura sufletească a publicului și invitatul special al sărbătorii Patric Hanganu, un tânăr talentat, cu o voce frumoasă care a cucerit sala cu cântecele interpretate. Ultima surpriza a fost pe placul tuturora, dovada fiind aplauzele furtunoase ale spectatorilor.

La finele evenimentului dna Raisa Burduja, șefa DGE, din tot sufletul a mulțumit celor care și-au adus aportul la organizarea și desfășurarea cu succes a sărbătorii – Consiliului raional, colegilor de la direcție, specialiștilor Centrului de creație, artiștilor amatori, prezentatorilor, copiilor de la școala primară.

La mulți ani, stimați lucrători din sistemul de educație! La mai mult și la mai mare!

Valentina Gornostali, IP „Prier”