Noutăți

„Planul de amenajare a teritoriului raionului Ștefan Vodă”, consultat public

La 18 octombrie curent, la Consiliul raional Ștefan Vodă a avut loc ședința de lucru în cadrul proiectului „Planul de amenajare a teritoriului raionului Ștefan Vodă” (PATR). La consultări publice au fost prezenți specialiștii de rang raional și majoritatea primarilor. Dl Vasile Gherman, vicepreședintele raionului, a menționat că prezența autorităților publice locale vorbește de la sine despre importanța PATR în dezvoltarea socio-economică a raionului.

Dl Andrei Vatamaniuc, inginerul-urbanist din echipa de elaboratori ai proiectului, a prezentat rezultatele studiului desfășurat. Dumnealui a punctat că datorită acestui document, elaborat pentru cel puțin 15 ani înainte, autoritățile locale vor putea crea o viziune de dezvoltare durabilă a raionului, să inițieze procesul de dezvoltare strategică și să atragă investiții. De asemenea, în baza acestor acte, vor putea fi reglementate activităţi în domeniul construcţiilor şi infrastructurii (drumuri, gazificare, aprovizionarea cu apă și canalizare etc.).

Dna Diana Șercanean, vice-manager proiect, a informat că proiectanții sunt gată să completeze sau să modifice proiectul la solicitarea APL de nivelul I și II, deoarece acesta este scopul consultărilor publice.

Dl Vladislav Cociu, primar de Carahasani, a menționat că documentul elaborat este necesar atât în contextul dezvoltării economice cât și în atragerea investițiilor, deoarece pentru donatorii străini este important că raionul dispune de acest document strategic. Ca raion avem posibilități bune pentru dezvoltarea segmentului economic și prestarea serviciilor populației. Sunt unele scăpări ce țin de domeniul social, a menționat dl Cociu, deoarece proiectanții nu aveau de unde să cunoască toate aspectele la acel nivel la care cunosc problemele primarii.

S-au expus părerea vizavi de studiul realizat cu profesionalism înalt dl Iurie Deriughi, șef serviciului relații funciare și cadastru, dna Maia Roșca, arhitect-șef al raionului, dra Adelina Barbăneagră, șefa direcției economie și atragerea investițiilor.

Spre regret, la moment nu există un asemenea document în plan național, o viziune clară despre dezvoltarea de mai departe a republicii. Oricum, PATR va fi de folos în orice circumstanțe, indiferent de politicile statului ce țin de reforma administrativ-teritorială, au concluzionat participanții ședinței, exprimând mulțumiri echipei de elaboratori ai PATR.