Noutăți

Pentru o dezvoltare socio-economică echilibrată a Regiunii de Dezvoltare Sud

Agenția de Dezvoltare Regională Sud a inițiat, în data de 05 ianuarie 2015, procesul de consultări publice pe marginea proiectului Strategiei de Dezvoltare Regională Sud 2016-2020. La consultări au fost prezenți peste 40 de reprezentanți ai diferitor instituții din RDS, inclusiv șeful Direcției Dezvoltare Regională a Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor, Valerian Bânzaru, reprezentanți ai Agenției de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ), reprezentanți ai Agenției de Dezvoltare Regională Sud (ADR Sud), reprezentanți ai APL de nivelul I și II, membri CRD Sud.

Cu cuvânt de salut a venit preşedintele raionului Ştefan Vodă, domnul Nicolae MOLOZEA, preşedinte al Consiliului Regional de Dezvoltare Sud, menţionând necesitatea documentelor strategice pentru atragerea investitorilor şi dezvoltarea unei regiuni, precum şi rolul cooperării ADR Sud cu APL-urile din regiune. Șeful Direcției Dezvoltare Regională a Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor, Valerian BÂNZARU, a subliniat rolul consultărilor publice, care sunt menite să asigure participarea largă a tuturor persoanelor interesate în elaborarea unui document calitativ.

În prima parte a consultărilor publice a fost prezentat raportul de evaluare a implementării Strategiei de Dezvoltare Regională Sud 2010-2016 efectuat de un expert independent subcontractat în care s-a arătat ce a fost bine și la ce trebuie de atras atenția în perioada ce urmează. Mai apoi, printr-o analiză SWOT şi prin prezentarea propriu-zisă a proiectului de Strategie de Dezvoltare Regională Sud 2016-2020, specialiştii ADR Sud au expus măsurile ce urmează a fi întreprinse pentru perioada respectivă. La finele consultărilor publice, persoanele prezente s-au expus în formă scrisă și orală asupra proiectului de Strategie de Dezvoltare Regională Sud 2016-2020, care poate fi studiat accesând pagina web www.adrsud.md  De asemenea, a fost aprobat un nou termen de expediere a comentariilor și propunerilor pe marginea proiectului documentului, care pot fi expediate pe adresa Agenției de Dezvoltare Regională Sud adrsud@gmail.com până în data de 11 ianuarie 2016.

Proiectul SDR Sud 2016-2020 a fost elaborat de către specialiștii ADR Sud cu suportul Comitetului pentru Planificare Strategică în RDS și a experților contractați de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ).

Adelina BARBĂNEAGRĂ,

şefa serviciul integrare europeană şi investiţii