Asistență Socială și Protecția Familiei Noutăți

Pentru informare – Serviciul Îngrijire Socială la Domiciliu.

Prin intermediul paginii oficiale a Consiliului raional, Direcția generală asistență socială și protecția familiei Ștefan Vodă intenționează să aducă la cunoștința populației despre activitatea serviciilor sociale prestate de către Direcție.

Unul dintre acestea este Serviciul Îngrijire Socială la Domiciliu este un serviciu primar public care are următoarele obiective:

  • Asigurarea prestării, serviciilor calitative de îngrijire la domiciliu, pentru facilitarea integrării sociale a beneficiarilor în conformitate cu necesitățile speciale și cu particularitățile de dezvoltare individuală precum și pentru activizarea eforturilor proprii;
  • Prevenirea instituționalizării prin menținerea persoanelor în mediul familial și comunitar;
  • Încurajarea beneficiarilor pentru a duce un mod de viață independent, pe cât este posibil, în familie și în comunitate.

Conform Hotărârii Nr. 1034 din 31-12-2014 cu privire la aprobarea Regulamentului-cadru al Serviciului de îngrijire socială la domiciliu
şi a Standardelor minime de calitate

Beneficiarii Serviciului

  1. De serviciile gratuite ale Serviciului beneficiază următoarele grupuri de persoane:

1) persoanele vârstnice care au atins vârsta standard de pensionare și persoanele cu dizabilități adulte, care nu au copii sau au copii majori inapți de muncă sau locuiesc separat de copiii majori apți de muncă obligați, conform legislației, să-i întrețină și să-i îngrijească, dar care, din anumite considerente justificate, nu-și pot realiza obligațiile;

2) persoanele vârstnice care au atins vârsta standard de pensionare și persoanele cu dizabilități adulte, care cad sub incidența art. 2 alin. (1) din Legea nr. 274/2011 privind integrarea străinilor în Republica Moldova, care nu au copii sau copiii au copii majori inapți de muncă sau locuiesc separat de copiii majori apți de muncă obligați, conform legislației, să-i întrețină și să-i îngrijească, dar care, din anumite considerente justificate, nu-și pot realiza obligațiile.

  1. De serviciile contra plată ale Serviciului beneficiază următoarele grupuri de persoane:

1) persoanele vârstnice care au atins vârsta standard de pensionare şi persoanele cu dizabilităţi, ai căror copii sunt obligaţi, conform legislaţiei, să-i întreţină, dar din considerente justificate nu-şi pot realiza obligaţiile;

2) persoanele vârstnice care au atins vârsta standard de pensionare şi cad sub incidenţa art. 2 alin. (1) din Legea nr. 274 din 27 decembrie 2011 privind integrarea străinilor în Republica Moldova, ai căror copii sunt obligaţi, conform legislaţiei, să-i întreţină, dar din considerente justificate nu-şi pot realiza obligaţiile;

3) persoanele cu vârsta de peste 18 ani care, după spitalizare, necesită îngrijiri temporare în vederea recuperării stării de sănătate şi nu au suport pentru îngrijire la domiciliu: persoanele care se externează din spital după intervenţii chirurgicale; convalescenţii după accidente vasculare cerebrale, fracturi de col femural, paralizii;

4) bolnavii în fază terminală (cancer şi ciroze);

5) persoanele care necesită îngrijiri de lungă durată: bolnavii cronici (cu excepţia bolilor infecţioase) care, din cauza bolii, nu sunt capabili să-şi desfăşoare activităţile cotidiene (alimentare, igienă personală etc.), fiind imobilizaţi la pat şi necesitând ajutor permanent.

La momentul de față în Serviciul îngrijire socială la domiciliu sunt încadrați 382 beneficiari care sunt deserviți de 45 lucrători sociali.

În lunile septembrie-octombrie 2021 au fost monitorizați 170 beneficiari din 10 localități ale raionului. Cele mai multe probleme depistate au fost că persoanele luate la deservire nu corespund criteriilor de eligibilitate, adică au copii apți de muncă . Astfel, din motivul neîntrunirii criteriilor de eligibilitate din Serviciu au fost excluși 30 beneficiari, totodată au fost incluși în serviciu alți 30 beneficiari.

  Menționăm că în conformitate cu Codul familiei, nr.1316 din 26.10.2000, cu modificările ulterioare se atenționează că:

 Articolul 80. Obligaţia copiilor majori de a-şi întreţine părinţii

(1) Copiii majori apţi de muncă sunt obligaţi să-şi întreţină şi să-şi îngrijească părinţii inapţi de muncă care necesită sprijin material.

(2) Dacă nu există un contract privind întreţinerea părinţilor inapţi de muncă care necesită sprijin material, problema achitării pensiei de întreţinere de către copiii majori se soluţionează pe cale judecătorească.

(3) Cuantumul pensiei de întreţinere se stabileşte de instanţa judecătorească într-o sumă bănească fixă plătită lunar, ţinându-se cont de starea materială şi familială a părinţilor şi a copiilor, de alte circumstanţe importante.

(4) La stabilirea cuantumului pensiei, instanţa judecătorească este în drept să ţină cont de toţi copiii majori ai părintelui respectiv, indiferent de faptul dacă acţiunea a fost pornită faţă de unul, câţiva sau toţi copiii.

(5) Copilul poate fi eliberat de obligaţia de a-şi întreţine părinţii inapţi de muncă care necesită sprijin material dacă instanţa judecătorească va stabili că aceştia s-au eschivat de la îndeplinirea obligaţiilor părinteşti faţă de acest copil.

(6) Copiii ai căror părinţi sunt decăzuţi din drepturile părinteşti se scutesc de obligaţia de întreţinere a acestora.

Articolul 81. Participarea copiilor majori la cheltuielile suplimentare în favoarea părinţilor

(1) În circumstanţe excepţionale (boală gravă, dizabilitate severă sau accentuată, mutilare sau alt viciu al părintelui etc.), copiii majori pot fi obligaţi de către instanţa judecătorească să participe la cheltuielile suplimentare generate de aceste circumstanţe dacă lipseşte un contract între părţi sau dacă copiii refuză să participe benevol la aceste cheltuieli.

(2) Modul de participare a copiilor majori la cheltuielile suplimentare în favoarea părinţilor şi cuantumul acestora se determină de instanţa judecătorească, conform dispoziţiilor art.80.

(3) Instanţa judecătorească este în drept să elibereze copiii majori de participarea la cheltuielile suplimentare în favoarea părinţilor dacă se va stabili că aceştia s-au eschivat de la îndeplinirea obligaţiilor părinteşti faţă de aceşti copii, chiar şi în cazul când copiii plătesc pensia de întreţinere.

Ludmila Damaschin, șef Serviciu Îngrijire Socială la Domiciliu, DASPF