Noutăți

Pentru eficientizarea resurselor şi producerea mai pură

SDC18158Recent, în incinta Consiliului raional Căuşeni a avut loc Forumul pentru Eficientizarea Resurselor şi Producere mai Pură (RECP) cu tematica „Reducerea emisiilor”, organizat de către Programul Naţional de Producere mai Pură (NCPP-Moldova) în parteneriat cu Camera de Comerţ şi Industrie, filiala Tighina.

La eveniment au participat agenţii economici din raioanele Căuşeni şi Ştefan Vodă: reprezentanţi ai sectoarelor de procesare a produselor alimentare şi prelucrare a produselor agricole, serviciilor municipale, reprezentanţi ai primăriei şi Consiliilor raionale, membrii filialei Tighina a CCI, membrii clubului „NU RISIPI”.

Au fost discutate beneficiile gestionării nerisipitoare a resurselor naturale de materiale, energie, apă, relevanţa conceptului „NU RISIPI” şi metodele de implementare ale acestuia în cadrul întreprinderilor autohtone.

Forumul a avut drept scop promovarea celor mai bune practici de economisire a resurselor la întreprinderi şi prevenirea poluării mediului ambiant, în contextul dezvoltării durabile a ţării, prin eficientizarea atât a consumului de resurse naturale de energie, apă, materiale, cât şi reducerea costurilor acestora pentru companii şi organizaţii.

Directorul Programului Naţional de Producere mai Pură, dna Lucia Sop, încurajează interesul sporit al întreprinderilor şi organizaţiilor faţă de măsurile de eficientizare a consumului resurselor naturale, dovedit prin implicarea activă şi practicarea abordării respective de circa 180 de companii şi organizaţii din Moldova. Întreprinderile îşi pot înverzi afacerea prin aplicarea continuă asupra proceselor, produselor şi serviciilor a măsurilor de prevenire a poluării mediului înconjurător, reducându-şi astfel consumul de energie, apă, materiale pe unitate de produs finit.

Experţii NCPP-Moldova au menţionat că Programul de Eficientizare a Resurselor şi Producere mai Pură (RECP) în Moldova este susţinut financiar de către UE, prin intermediul Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare Industrială (UNIDO) în cadrul EaP GREEN. Comisia Europeană a lansat Programul de înverzire a economiei în ţările Parteneriatului estic EaP GREEN, un program pentru mediu şi creştere economică ce acordă sprijin Guvernului Republicii Moldova şi altor membri ai Parteneriatului Estic al Uniunii Europene să lanseze transformarea spre economia verde.

Olesea MOISEEV, specialist superior, direcţia economie şi atragerea investiţiilor