Noutăți

Paza bună trece primejdia rea

Inspectoratul de poliţie Ştefan Vodă intervine spre informarea şi sensibilizarea opiniei publice în vederea reducerii riscurilor de atentate supra avuturilor proprietarilor. În urma analizei sustragerilor din avutul proprietarului de pe întreg teritoriul administrativ deservit de IP Ştefan Vodă, de la începutul anului până la moment, s-a atestat un randament de 66,6 procente din numărul total de contravenţii comise şi 45,5 procente a infracţiunilor comise asupra avutului proprietarului. În acest context, în scopul prevenirii ulterioarelor atentate asupra avutului proprietarului, de către IP Ştefan Vodă a fost întreprins un şir de măsuri, accentul fiind pus pe necesitatea respectării condiţiilor de securitate raportate la persoanele fizice şi cele juridice, precum asigurarea eficientă a pazei şi supravegherii bunurilor prin elucidarea nepăsării şi ignorării pazei bunurilor, îndeosebi a celor lăsate spre îngrijire în cazul plecării proprietarilor peste hotarele republicii.

Important! Dacă dețineți vreo informaţie privind comiterea sau pregătirea de acţiuni ilegale, apelaţi imediat linia telefonica 902 sau informaţi ofiţerul de sector din localitate.

Roman CRACIUN,

inspector principal al serviciului prevenire al secţiei securitate publică a IP Ştefan Vodă, locotenent major de poliţie