Agricultură și Alimentație Noutăți

Pași de consolidare în agricultură

Pe data de 12 mai curent în incinta sălii festive a școlii de arte ,,Maria Bieșu”, direcția agricultură și alimentație Ștefan Vodă în comun cu Uniunea Republicană a Asociațiilor Producătorilor Agricoli ,,UniAgroProtect”, Asociația Națională a Apicultorilor din Republica Moldova, Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor și cu suportul acordat de proiectul Agricultură Performantă în Moldova al USAID, a organizat instruire-seminar a apicultorilor din raion la tema: Colaborarea dintre producătorii agricoli și apicultori, stabilirea unui partneriat de succes între ei.

Moderatorul instruirii, managerul proiectului dl Iurie Malanciuc a prezentat informația despre bazele legislației de dezvoltare a apiculturii și colaborarea dintre producătorii agricoli și apicultori.Concomitent a prezentat studiul comparativ privind protecția albinelor la utilizarea produselor de uz fitosanitar și fertlizanți în cadrul legislativ din SUA ,UE, România, Marea Britanie și Moldova.

Profesorul universitar al Institutului Științifico-Practic de Horticultură și Tehnologii Alimentare d-nul Vitalie Ciobanu a prezentat informații utile în domeniul utilizării produselor de uz fitosanitar, folosite la protecția plantelor împotriva insectelor dăunătoare și asigurarea protecției albinelor.

Referitor la opiniile și propunerile apicultorilor s-au expus: directorul executiv al Asociației raionale a producătorilor agricoli ,,UniagroPrim” dl Vasile Buzu, președintele Asociației Regionale a Apicultorilor ,,V.Harnaj” dl Alexandru Gogu, vicepreședintele raionului dna Valentina Barbei, reprezentantul ANSA ș.a.

                  Direcția agricultură și alimentație