Noutăți

„Pas cu Pas”: dezvoltarea școlii comunitare

IP „Școala primară „Grigore Vieru”, instituţie care implementează programul educaţional „Pas cu Pas” din 1997, a devenit şi şcoală comunitară din 2009. În baza proiectului „Dezvoltarea școlii comunitare” instituţia noastră a obţinut un ajutor umanitar din Suedia, care a contribuit la amenajarea spațiului fizic al școlii și dotarea unor săli de clasă cu mobilier școlar și inventar sportiv.

Recent în instituție s-a desfășurat întrunirea regională (cluster SUD) „Activități și proiecte comunitare cu investiții minime și impact maximum” din cadrul proiectului „Dezvoltarea școlii comunitare”, implementat de PE „Pas cu Pas” și susținut financiar de Fundația „Charles Stewart Mott”. Astfel, la școala primară din Ștefan Vodă au sosit reprezentanții școlilor comunitare din zona Sud.

Diseminarea practicilor de succes, prin realizarea proiectelor locale, pentru optimizarea activității școlilor comunitare, promovarea acestor practici în scopul extinderii rețelei școlilor comunitare în Moldova, dezvoltarea continua a școlilor comunitare – acestea au fost scopurile întrunirii.

Cuvânt de salut a avut Mariana Budan, coordonator regional al proiectului „Dezvoltarea școlii comunitare” din orașul Cahul, care a prezentat succint proiectul „Dezvoltarea școlii comunitare”.

În prima sesiune reprezentanții raioanelor Ştefan Vodă, Căuşeni şi Cimişlia au familiarizat prezența cu experiența dezvoltării școlilor comunitare. Echipa managerială din IP „Școala primară „Grigore Vieru” împreună cu învățătorii, echipa din gimnaziul „Ion Creangă” satului Copceac, delegații formate din profesori și elevi din satele Viișoara, Crocmaz, Carahasani, Cioburciu, Răscăieți și-au prezentat cu succes în format PowerPoint proiectele implementate și racordarea lor la Standardele internaționale ale școlii comunitare.

Sesiunea 2 a fost una teoretico-practică cu discuții și informații despre companiile de colectare de fonduri, rolul, scopul şi rezultatul lor, reguli de succes. Au fost aduse exemple de companii de colectare de fonduri.

Școala Comunitară este deschisă și receptivă pentru schimbări. În toate sferele vieții școlare sunt aplicate principii democratice. Personalul școlii ține cont și este receptiv la părerile copiilor, părinților, a partenerilor și a comunității, ajustându-și practicile în concordanță cu acestea, au menționat în discursurile lor elevii și profesorii din instituțiile participante la întrunire. În acest fel, comunitatea și părinții au încredere în școală, iar elevii își formează competențe și obțin încrederea în utilizarea unor abilități transferabile.

Elena VLAS, director IP „Școala primară „Grigore Vieru”, or. Ștefan Vodă