Agricultură și Alimentație

Particularităţile tăierilor de formare şi fructificare a pomilor

La 3 februarie direcția agricultură și alimentație a desfășurat, pe baza frigiderului SRL „Farm Prod” din s. Olăneşti, seminarul raional cu tematica în condiţiile anului 2016”. În sala de şedinţe, destul de încăpătoare, nu era niciun loc liber – au manifestat un interes viu pentru această instruire 82 de persoane, printre care conducători de exploataţii agricole, specialişti, fermieri, muncitori. Cu discursuri interesante și utile au venit în faţa producătorilor de fructe domnii Ion Grosu, doctor în agricultură, şef de secţie al Institutului Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare, Vitalie Ciobanu, şef de laborator al IŞPH şi TA.

Pentru informație

Livezile în raion ocupă suprafaţa de 3535 ha, din care 2673 ha de rod şi 862 ha – tinere. Speciile sămânţoase ocupă 1316 ha, sâmburoase – 2219 ha, nucifere – 324 ha. Recolta medie la fiecare hectar de livadă a constituit 62,0 ch, recolta globală fiind de 16234 tone. Cea mai mare cantitate de fructe a fost recoltată de pomicultorii de la SRL „Farm Prod” (85 ha – 2605 tone în total, 306,6 ch/ha); SRL „Crocmaz Vin”(21 ha – 480 tone, 229 ch/ha); SRL „Carahasani Agro” (114ha – 700 tone, 61,3ch/ha), SRL „Focaro Agro” (104ha – 699  tone, 63,8 ch/ha).

Inclusiv:

Sămânţoase – SRL „Vitis Victoria” (3 ha peste – 850ch/ha); SRL „Farm Prod” (41 ha – peste 500ch/ha); SRL „Biovit Agro” (6 ha – 253ch/ha); SRL „Crocmaz Vin” (12ha – 242ch/ha). Sâmburoase – SRL „Vitis Victoria” (3 ha – 375ch/ha); SRL „Crocmaz Vin” (9 ha – 211 ch/ha); SRL „Balcom Agro Grup” (18 ha – 137 ch/ha).

Atmosfera benefică financiară din anii 2014 şi 2015 a dat posibilitate să fie plantate 194 ha livezi, inclusiv sâmburoase – 170 ha, sămânţoase – 11 ha, plantaţii nucifere –  11 ha, bacifere – 2 ha. Cele mai mari sume investite în sectorul agrar pe raion îi revin măsurii 1.2. „Subvenţionarea investiţiilor pentru înfiinţarea plantaţiilor multianuale”, care constituie 30470572 lei.

La moment pe teritoriul raionului activează 16 frigidere, capacitatea acestora constituie 10340 tone. Totodată continuă construcţia complexelor frigorifice SRL „Applum DAB” din s. Slobozia cu capacitatea de 1500 tone şi  CÎ „Ivas Eco Prim” din s. Căplani cu capacitatea de 500 tone.

Direcţia strategică a intensificării producerii fructelor constă în înlocuirea consecutivă a livezilor epuizate prin livezi noi de tip intensiv şi superintensiv, cu un sortiment modern, tehnologii avansate, energetic şi ecologic echilibrate, ce asigură timpurie pe rod şi creşterea rapidă a recoltei până la 40–50 t/ha.


P1011114Direcția agricultură  și alimentație