Noutăți

Particularitățile sezonului de vânătoare 2018-2019

La 15 august curent a avut loc ședința lărgită al Consiliului Teritorial Ștefan Vodă al Societății vânătorilor și pescarilor Republicii Moldova (SVPM) cu participarea președinților colectivelor primare de vânători (au fost prezenți 23 de președinți din 25). Au fost invitați și reprezentanții Poliției de frontieră, Inspectoratului de poliție, Inspecției Ecologice de Stat. A participat la adunare dl Nicolae Molozea, președintele raionului care totodată este membru a Consiliului Teritorial Ştefan Vodă al SVPM din anul 2015, Președinte al Consiliului de Administrare a zonei RAMSAR.

Începutul ședinței care a fost deschisă de către dl Ion Pădureț, președintele Consiliului Teritorial Ștefan Vodă al SVPM, a fost marcat de un eveniment semnificativ: Consiliul Republican SVPM, la recomandarea Consiliului Teritorial Ștefan Vodă al SVPM, a conferit dlui Nicolae Molozea titlul „Membru de Onoare al SVPM” pentru merite deosebite în dezvoltarea gospodăriei cinegetice și contribuție la protecția vânatului.

„Sunt mândru că aparțin dinastiei de vânători”, a spus dl Molozea, mulțumind pentru titlul conferit. Pe parcursul a 17 ani Dumnealui s–a manifestat activ prin o atitudine corectă faţă de valorile naturii, față de înmulţirea şi protejarea faunei, împotriva braconajului. Mai mult, datorită dlui Molozea a fost examinată situaţia reală cu privire la determinarea regimului de protecţie şi delimitarea Zonei RAMSAR „Nistrul de Jos” anterior efectuate cu grave erori ce au dus la consecinţe de interdicţie a practicării agriculturii şi vânătorii.

La ordinea de zi a ședinței au fost puse trei chestiuni. Dl Ion Pădureț a informat președinții colectivelor primare de vânători despre ordinul SPVM „Cu privire la deschiderea sezonului de vânătoare 2018-2019”.

Astfel, vânătoarea în sezonul 2018-2019 va fi efectuată în terenurile de vânătoare, atribuite SVPM, în baza carnetului de vânător cu însemn holografic pentru anul 2018, permisului de vânătoare şi permisului de portarmă în zilele de sâmbătă, duminică şi de sărbători nelucrătoare. Prin ordin sunt stabilite termene şi cote de recoltare la porumbei, prepeliţe, raţe, lişiţe, gâşte, culici şi găinuşe de baltă, fazan, iepuri. De la 18 august 2018 până la 13 ianuarie 2019 inclusiv, concomitent cu vânătoarea la iepuri, păsări acvatice, palustre şi terestre este permisă recoltarea vulpilor şi şacalilor; cota de recoltare este nelimitată.

Cotele permise pentru recoltare în raionul Ștefan Vodă sunt următoare: prepelița – 1000, porumbei – 900; limicole – 100; rațe, lișițe, găinușe de baltă – 300, gâște – 100, fazani – 1300; iepure – 550.

Dl Ion Pădureț s-a referit la toate particularitățile ce țin de vânătoarea la toate speciile de mamifere și păsări de interes vânătoresc incluse în ordin, momentele organizatorice etc. Urmează ca preşedinţii colectivelor primare să aducă la cunoştinţa tuturor vânătorilor, sub semnătura personală, ordinul SVPM.

Dl Nicolae Molozea în luarea sa de cuvânt a vorbit despre problemele legate de Zona Ramsar, informând că în rezultatul măsurilor întreprinse comisia de profil s-a convins că cele 60 mii de hectare din teritoriul raionului nu corespund criteriilor convenției RAMSAR urmând să fie redate agriculturii și practicării vânătorii în subzonele B, C, D, cu posibilitatea de a vâna toate păsările incluse în Hotărârea de Guvern. Președintele raionului a promis că se va implica în soluționarea problemei ce ține de simplificarea procedurii de obținere a permiselor de aflare în zona de frontieră pentru vânători și eliberarea avizului pentru tot sezonul de vânătoare.

Despre regulile de deținere, port și folosire a armelor cu destinație civilă a informat prezența dl Vasile Poloboc, șef al SSP a Inspectoratului de poliție Ștefan Vodă, comisar principal.

La finele ședinței au fost examinate cererile de aderare la SVPM, astfel numărul vânătorilor a crescut cu doi membri noi.

Valentina GORNOSTALI, IP „Prier