Relații funciare și cadastru

Organigrama SRFC

 

Nr.d/o Numele, prenumele Funcţia ocupată Telefon de contact
1.  Vacant Şef Serviciului relaţii funciare şi cadastru 0-242-2-23-45
2.     Olga Palancean Specialict principal 0-242-2-23-45