Noutăți

Oportunitatea creării Centrului de Tineret în raionul Ștefan Vodă

   Conducerea raionului a avut astăzi o întrevedere cu dna Larisa Macarenco, consultant principal, direcția tineret a Ministerului Educației și Cercetării.

   La întrevedere s-a discutat oportunitatea creării în raionul Ștefan Vodă a Centrului de Tineret în cadrul Programului de dezvoltare a Centrelor de Tineret pentru anii 2017-2022, implementat de Ministerul Educației și Cercetării, scopul instituirii cărora constă în consolidarea capacităţilor instituţionale în vederea dezvoltării şi extinderii teritoriale a serviciilor de tineret. Activitatea Centrelor ar spori numărul de tineri beneficiari și totodată ar fi atinse obiectivele Strategiei Naţionale de    Dezvoltare a Sectorului de Tineret 2020 cum ar fi:

 • sporirea nivelului de activism civic al tinerilor, inclusiv în rândul tinerilor cu oportunități reduse;
 • consolidarea consiliilor locale ale tinerilor;
 • diversificarea metodelor de acces la informație al tinerilor;
 • dezvoltarea serviciilor outreach;
 • intensificarea măsurilor de promovare a modului de viață sănătos în rândul tinerilor;
 • extinderea serviciilor de educaţie nonformală.

   Programul de dezvoltare a Centrelor de Tineret a demarat în anul 2017 și după cum a informat dna Macarenco, asemenea Centre activează déjà în 22 de raioane. Potrivit prevederilor Programului este implementat în unitățile administrativ-teritoriale din Republica Moldova în care autoritățile publice locale de nivelul doi sunt interesate și își asumă angajamentul de a dezvolta şi a extinde acoperirea teritorială a serviciilor pentru tineri.

   Prin semnarea parteneriatelor între Ministerul Educației și Cercetării și Consiliul raional Ștefan Vodă, fiecare parte ar urma să-și assume anumite responsabilități.

   Consiliul raional urmează să:

 • asigure spațiu pentru activitatea Centrului de Tineret;
 • să decidă referitor statul de personal și numărul de angajați în cadrul Centrului de Tineret;
 • să asigure salarizarea angajaților

   Ministerul Educației și cercetării contribuie la:

 • dezvoltarea profesională a resurselor umane din cadrul centrelor de tineret;
 • suport pentru dezvoltarea bazei tehnico-materiale a centrelor de tineret;
 • suport pentru dezvoltarea Programului raional/municipal de granturi pentru finanțarea prin concurs a inițiativelor/proiectelor de tineret ale organizațiilor de tineret și grupurilor de inițiativă ale tinerilor.

  Dl Vasile Maxim, președintele raionului și cei prezenți inclusiv, au exprimat deschidere spre conlucrare și creare a Centrului de Tineret, totdată subliniind necesitatea în susținere a tineretului. Însă, având în vedere că suntem în luna noiembrie și posibilitățile financiare ale autorității sunt restrânse, urmează o examinare minuțioasă a propunerii, în special a posibilităților de realizare a angajamentelor asumate în cazul semnării acordului de parteneriat. Întrebarea dată va fi adusă la cunoștința consilierilor raionali pentru examinare.

   În context, chestiunea cu privire la crearea Centrului de Tineret în raionul Ștefan Vodă rămâne deschisă și ,,temă pentru acasă,, pentru factorii de decizie.