Noutăți

Omagiu cu ocazia zilei profesionale

La 16 decembrie curent, în incinta școlii de arte ”Maria Bieșu„  din or. Ştefan-Vodă, a avut loc o frumoasă festivitatea prin care s-au consemnat 27 de ani de la fondarea Poliţiei Naţionale.

În mesajul său de felicitare şefului Inspectoratului de poliţie Andrei Trofimov, locotenent-colonel de poliţie, a menționat:

–Activitatea colaboratorilor Inspectoratului de poliției este responsabilă și presupune profesionalism înalt, pregătire specială, fapt pe care îl demonstrează zilnic în exercitarea atribuțiilor de serviciu. În acest context primiți sincere felicitări, urări de sănătate.

Veteranilor noştri le exprim tot respectul din partea poliţiştilor zilei de azi. Cuvinte de enormă mulţumire vreau să pronunţ la adresa familiilor poliţiştilor noştri. Realizările voastre nu ar fi posibile fără susţinerea celor apropiați. Şi tot atât de profunde cuvinte de recunoştinţă vreau să adresez conducerii raionului, domnului Nicolae Molozea, președintele raionului, primarilor pentru conlucrare eficientă şi pentru susţinerea largă care ne-o acordă.

Cu felicitări și aprecieri pentru colaboratorii Inspectoratului de poliției Ștefan Vodă au venit domnii Vasile Gherman și Alexandru Pavlicenco, vicepreședinți ai raionului.

–Dragi poliţişti, mult stimaţi veterani ai organelor de interne, țin să Vă transumi înalta gratitudine și respect pentru munca pe care aţi făcut-o şi pe care continuaţi s-o faceţi din partea dlui Nicolae Molozea, președintele raionului, care din motive obiective nu este prezent la eveniment..Vă asigur că aveţi toată susţinerea morală şi materială din partea conducerii raionului. Noi ştim că faceţi un lucru mare în raion şi mizăm şi în continuare să realizăm noi şi mai importante sarcini împreună cu administraţia publică. În persoana d-voastră ţin să felicit pe acei poliţişti care n-au putut fi prezenţi la această festivitate, deoarece se află la datorie.

Țin să adresez felicitări și familiilor dumneavoastră care vă așteaptă cu mult drag,  a spus dl Vasile Gherman, vicepreşedinte al raionului.

Din partea Consiliului raional prin dispoziția președintelui raionului cu diplomă de onoare și cadou de preț au fost menționați Vadim Ceban, inspector superior, ofițer de urmărire penală a Secției urmărire penală a IP Ștefan Vodă; Ion Popa, inspector superior, ofițer de urmărire penală a Secției urmărire penală a IP Ștefan Vodă; Iurie Slobozianu, ofițer de investigații a Biroului crime grave a Secției investigații infracțiuni a IP Ștefan Vodă; Mihai Crivorucenco, șef al sectorului de poliție nr. 1 (Ștefan Vodă) a IP Ștefan Vodă; Dumitru Nigai, agent superior, subofițer al Serviciului patrulare a Secției securitate publică a IP Ștefan Vodă.

Cu alocuţiuni au venit în faţa celor prezenţi dl Alexandru Baluța, şeful adjunct al oficiului teritorial Căuşeni al Cancelariei de Stat, dl Petru Tofan, procurorul raionului, dl Andrei Bulboaca, şef adjunct direcţiei regionale Sud a poliţiei de frontieră.

Cu cadouri și cuvinte de recunoștință și înaltă apreciere au venit  dl Gheorghe Anghel, primarul or. Ştefan-Vodă, dna Inga Procopenco, primarul s. Marianca de Jos, dl Valeriu Tabunșcic, primarul s. Căplani.

Fiecare dintre ei au găsit cuvinte deosebite, sărbătoreşti pentru a felicita poliţiştii şi a le aprecia munca lor.

Buchetul muzical a fost adus în dar colaboratorilor de poliție de către artiștii amatori ai colectivului de dans  ”Izvorașii”, ansamblul instrumental și ansamblul de chitariști, Leonid Caijbîrnă, ”Muzic Show” din s. Olănești, Olga Crivorucenco, soţie de poliţist.