Noutăți

Omagiu adus procurorilor

Cu  ocazia aniversării a 25 de ani de la crearea Procuraturii Republicii Moldova, la Ștefan Vodă a fost onorată profesia de procuror printr-o manifestație de mare anvergură. În sala de festivități ai școlii de arte „Maria Bieșu” s-au întrunit actualii și foștii colaboratori, veteranii procuraturii, vicepreședinții raionului, șefii direcțiilor Consiliului raional și serviciilor desconcentrate în teritoriu, consilieri raionali, primarii localităților, prietenii și rudele sărbătoriților.

Festivitatea a început cu momente impresionante – după imnul țării a urmat imnul procurorilor interpretat cu măiestrie de Alexandru Lazarev și Vladimir Cosinici. Primul cu un mesaj de felicitare a urcat pe scenă dl Petru Tofan, procurorul raionului, mulțumind colegilor, veteranilor, pentru atitudinea responsabilă și munca asiduă pe tărâmul profesional.

Dl Vasile Gherman, vicepreședintele raionului, a felicitat sărbătoriții din partea conducerii raionului. În semn de apreciere înaltă a muncii celor care reprezintă interesele generale ale societăţii şi apără ordinea de drept, precum şi drepturile şi libertăţile cetăţenilor, dl Ion Țurcan, secretarul Consiliului raional, a dat citirii dispoziția președintelui raionului cu privire la decernarea cu Diplomă de Onoare și cadou de preț a șase persoane: Butescu Vasile, a deținut funcția de anchetator al procuraturii Suvorov în perioada 1974-1976; Boaghe Vasile, a deținut funcția de ajutor al procurorului Ștefan Vodă în perioada 1989-2002; Guțu Ion, a activat ajutor superior al procurorului raionului Ștefan Vodă în perioada 1996-2002; Trofimov Serghei, procuror în procuratura raionului Ștefan Vodă; Cernomorcenco Diana, procuror în procuratura raionului Ștefan Vodă; Damian Valentina, specialist principal al procuraturii Ștefan Vodă.

În canavaua ceremoniei au fost împletite cu multă iscusință de către dna Maria Romanciuc, specialistul principal al direcției cultură, tineret, sport și turism, evoluarile în scenă a artiștilor amatori din diferite localități ai raionului și ieșirile invitațiilor cu mesaje de felicitare. Au adresat sărbătoriților urări de bine atât în sfera profesională, cât și personală veteranul procuraturii dl Iurie Volcov, dl Andrei Trofimov, șeful Inspectoratului de poliție, dl Ruslan Galușca, șeful Direcției Regionale Est, dl Alexandru Baluța, șef-adjunct al Oficiului Teritorial Căușeni al Cancelariei de Stat, dl Gheorghe Anghel, primar de Ștefan Vodă.

Emoții profunde au simțit spectatorii în timpul audierii cântecului „Suveranitate” interpretat de dra Ana-Maria Dimitrenco, și-au adus aminte de mama și tata ascultând-o pe dna Svetlana Aghachi cu poezia „Părinții”. Au fost superbi în scenă elevii școlilor de arte „Maria Bieșu” din Ștefan Vodă și din Olănești, filiala Tudora – frumoasele și talentatele Catalina Ischenderov, Livia Onici, micul Eduard Muntean cu saxofonul. Au bucurat auzul și văzul dna Olga Crivorucenco și familia Sardari din Volintir. Un succes mare au avut actorii amatori ai teatrului „Arborii” din Palanca cu fragmentul din piesa „Hopa, hopa, vrem și noi în Europa” și acei din teatrul „Frunze de dor” din Volintiri cu un fragment din opera lui I. Druță „Prășitoarele”. Și-au adus aportul în buna desfășurare a sărbătorii și prezentatorii Alina Tofan și Andrian Gurdiș.

Așa, cu emoții înălțătoare și lirice, cu urări frumoase, zâmbete și râs puternic s-a desfășurat la Ștefan Vodă sărbătoarea profesională a lucrătorilor procuraturii…