Noutăți

Olimpiada raională, etapa a doua

202 elevi din 27 instituții de învățământ preuniversitar la data de 20 februarie au participat la olimpiada raionala, etapa II. Cine din elevii claselor IX-XII cel mai bine cunoaște istoria, biologia, fizica, informatica, limba engleză? Răspunsul va da comisia raională de evaluare a lucrărilor elevilor. La cunoașterea limbii și literaturii ruse au fost testați elevii claselor a noua din școlile naționale și cele alolingve. Cei mai talentați, creativi elevi ai claselor a șaptea din raion au concurat la arta plastică. Cu dârzenie și marea dorință de a ocupa locurile premiante la limba de instruire s-au încadrat în lupta intelectuală cei mai mici participanți – elevii claselor a patra.

Probele de concurs la istorie și biologie au fost elaborate de Ministerul Educației. Elevii, supravegheați de camerele video, au căpătat o experiență care le va ajuta la examene de absolvire.

Învingătorii la toate disciplinele școlare, intrând în componența lotului olimpic, vor apăra cinstea învățământului raional la olimpiada republicană.

Direcția generală educațieDSC00351DSC00362DSC00359