Noutăți

Oferte de studii în cadrul instituţiilor de învățământ militar din R. Moldova şi de peste hotare, pentru anul universitar 2017-2018

Republica Elenă

Academia Militară a Forţelor Terestre din or. Evelpidon

Durata studiilor în cadrul instituţiei menţionate este de 5 ani, dintre care primul an este destinat studierii limbii greacă prin intermediul limbii engleze (cunoaşterea limbii engleze la nivelul B obligatoriu).

Cheltuielile legate de instruire sunt acoperite integral de către Ministerul Apărării al Republicii Elene, precum şi cel al Republicii Moldova.

Candidatul trebuie să aibă vârsta cuprinsă între 17 şi 24 ani, până la 31 decembrie 2017, să nu aibă antecedente penale, să nu fie înregistrat în lista persoanelor interzise în Grecia şi Uniunea Europeană, să aibă efectuate toate vaccinele necesare şi nu trebuie să fie purtător al unei boli contagioase.

Înscrierea candidaţilor la concursul de admitere pentru studii la Academia Militară a Forţelor Terestre din Grecia, se face pe baza dosarului de candidat.

Înscrierea pentru studiile universitare de licenţă până la data de 25.05.2017.

Republica Turcia

Academia Militară a Forţelor Terestre din or. Ankara

Durata studiilor în cadrul instituţiei menţionate este de 5 ani, dintre care primul an este destinat studierii limbii turcă prin intermediul limbii engleze (cunoaşterea limbii engleze la nivelul B obligatoriu).

Candidatul trebuie să aibă vârsta cuprinsă între 17 şi 24 ani, până la 31 decembrie 2017, să nu aibă antecedente penale, să nu fie înregistrat în lista persoanelor interzise în Turcia, să aibă efectuate toate vaccinele necesare şi nu trebuie să fie purtător al unei boli contagioase.

Înscrierea candidaţilor la concursul de admitere pentru studii la Academia Militară a Forţelor Terestre din Turcia se face pe baza dosarului de candidat

– Scrisoare de intenţie a candidatului în limbă engleză în care să justifice alegerea sa privind studiile în cadrul academiei respective şi formarea de militar/ofiţer.

Înscrierea pentru studiile universitare de licenţă până la data de 25.04.2017.

România

Academia Tehnică Militară

– Studii universitare de licenţă  în domeniul „Inginerie electronică şi telecomunicaţii”, programul de studii „Transmisiuni”;

– Studii universitare de licenţă în domeniul “Inginerie civilă”, programul de studii „Construcţii şi fortificaţii”;

– Studii universitare de licenţă în domeniul “Inginerie de armament, rachete, muniţii”, programul de studii „Armament, aparatură artileristică şi sisteme de conducere a focului”;

– Studii universitare de licenţă în domeniul “Ingineria autovehiculelor”, programul de studii „Blindate, automobile şi tractoare”;

– Studii universitare de licenţă în domeniul “Calculatoare şi tehnologia informaţiei”, programul de studii „Calculatoare şi sisteme informatice pentru apărare şi securitate”;

– Studii universitare de licenţă în domeniul „Inginerie aerospaţială”, programul de studii „Aeronave şi motoare de aviaţie”. 

Academia Forţelor Aeriene „Henri Coandă”

– Studii universitare de licenţă în domeniul „Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică”, programul de studii „Managementul traficului aerian”, arma „Aviaţie nenaviganţi”;

– Studii universitare de licenţă în domeniul „Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică”, programul de studii „Managementul sistemelor de rachete şi artilerie antiaeriană”, arma „Rachete şi artilerie antiaeriană”.

Înscrierea candidaţilor la examenele de admitere la studii în Academia Tehnică Militară (ATM) şi în Academia Forţelor Aeriene „Henri Coandă” (AFA) se face pe baza dosarului de candidat.

Informaţii referitoare la admitere se pot consulta pe site-ul ATM la adresa www.mta.ro/licenta/ şi site-ul AFA www.afahc.ro/ro/programe_studii/licenţă/html, unde pot fi vizualizate informaţii referitor la admitere; tematica şi bibliografie; subiectele anilor precedenţi; culegeri de probleme pentru admitere.

Înscrierea pentru studiile universitare de licenţă până la data de 25.05.2017.

Colegiului National Militar “Ştefan cel Mare” din Romania, pentru anul 2017-2018

Ministerul Apărării Naționale al României oferă Armatei Naționale 2 locuri la studii liceale în cadrul Colegiului National Militar ,,Ştefan cel Mare”, în anul 2017. Înscrierea candidaților la examenul de admitere pe locurile repartizate la Colegiul National Militar ,,Ştefan cel Mare” (CNM) se face pe baza dosarelor candidaților.

Informații referitoare la admitere se pot consulta pe site-ul CNM la adresa www.colmilsm.forter.ro/admitere.php  unde pot fi vizualizate următoarele:

– Ghidul candidatului — admitere;

– Metodologia organizării şi desfășurării admiterii;

– Etapele admiterii;

– Subiectele date la testul grila in anii 2005-2016 

Academia  Militară  “ALEXANDRU CEL BUN”

                             anunţă concurs pentru admiterea 2017 -2018

La concursul de admitere se pot înscrie cetăţenii Republicii Moldova care deţin diplomă de bacalaureat în vârstă de la 17 până la 23 ani (în ziua începerii examenelor de admitere).

Specialităţile: infanterie, artilerie, transmisiuni.

Durata studiilor  – 4 ani . Instruirea  – în limba de stat.

Din anul 2012 pot fi înmatriculate şi partea feminină.

Cazarea, hrana, echipamentul şi instruirea sunt gratuite pe toată perioada de învățământ.

Tinerii înmatriculaţi în Academia Militară „Alexandru cel Bun”  încheie contractul de îndeplinire a serviciului militar din momentul înmatriculării, pe un termen care cuprinde durata studiilor în această instituţie şi 5 ani de serviciu militar după absolvirea ei. Înscrierea la concurs  se efectuează de la 1 februarie până la 30 mai la centrele militare .

Absolventului Academia Militară «Alexandru  cel Bun » se acordă :

  • gradul primar al corpului de ofiţeri « locotenent » ;
  • calificarea « Inginer licenţiat în exploatarea transportului auto » sau « Inginer licenţiat în teleradiocomunicaţie » ;

– permis de conducere categoria « C »

Loc de muncă asigurat pe termen cel puţin 5 ani în R. Moldova.

Adresa : Academia Militară  «Alexandru cel Bun », str. Holtei, 23

MD-023, mun. Chişinău. 

          Pentru informaţii adăugătoare doritorii se pot adresa la Secţia administrativ – militară  Ştefan Vodă situată pe adresa : Ştefan Vodă, str. Testemiţanu 1, tel.0-242-2-44-44, 0-242-2-52-06.