Noutăți

Oferta delegației din județul Dâmbovița

În cadrul acordului de înfrățire și colaborare încheiat între Consiliul raional Ștefan Vodă și Consiliul Județean Dâmbovița o delegație de consilieri, funcționari publici, agenți economici în frunte cu dl Daniel Comănescu, președintele CJ Dâmbovița, și dl Adrian Țuțuianu, senator, au vizitat raionul Ștefan Vodă. Oficialitățile din România au fost la liceul teoretic „Ștefan Vodă” și au rămas impresionați plăcut de aspectul exterior și interior al instituției de învățământ renovat capital cu susținerea financiară a Consiliului Raional Ștefan și Consiliul Județean Dâmbovița. A urmat întâlnirea cu conducătorii instituțiilor publice și serviciilor desconcentrate în teritoriu, reprezentanții diferitor domenii de activitate, primarii localităților.

Dl Nicolae Molozea, președintele raionului, dl Daniel Comănescu, președintele CJ Dâmbovița, au vorbit despre relațiile multiaspectuale de colaborare stabilite și susținute de ambele părți care vor fi dezvoltate și în continuare. Dl Adrian Țutuianu, senator, după ce a făcut prezentarea județului Dâmbovița, a subliniat că de data aceasta vizita delegației are scop economic, întreprinzătorii din raion și județ pot face legături în interesul reciproc. Având un potențial economic colosal, județul să confruntă cu o problemă majoră – lipsa forței de muncă calificată și necalificată. Dl Țuțuianu a oferit cuvântul agenților economici care au prezentat întreprinderile și asociațiile comerciale gestionate, au vorbit despre avantajele muncii în județul Dâmbovița. Muncitorii necalificați vor avea posibilitatea de a se califica la locul de muncă. Salariul este mult mai mare în comparație cu cel din Moldova, angajații sunt asigurați cu locul de trai, transport, etc.

În condiții când în spațiul rural lipsesc locurile de muncă bine plătite, oamenii au oportunitatea de a munci în România, mai aproape de casă. Toate datele despre locurile de muncă în jud. Dâmbovița și contactele necesare sunt la Consiliul raional.

Deși în raionul Ștefan Vodă există problema forței de muncă, mai ales în medicină și învățământ, fiecare om este liber să aleagă ce este mai bine pentru el – aceasta a fost concluzia finală a dialogului între două părți.

Dl Vladislav Cociu, primar de Carahasani, a salutat colaborarea între raion și județ, subliniind necesitatea de a fi organizată întâlnirea cu primarii localităților din jud. Dâmbovița pentru a încheia acorduri de colaborare și la nivelul I al administrației publice locale.