Noutăți

Oferta Consiliului raional pentru bursieri, neacoperită

Conform Deciziei Consiliului raional, anual se alocă surse financiare pentru susținerea elevilor performanți prin acordarea burselor elevilor gimnaziilor și liceelor – 200 și 300 lei consecutiv. Astfel, 10 liceeni și 15 gimnaziști au avut posibilitatea de a deveni bursieri ai Consiliului raional.

La 12 august curent, comisia de selectare a bursierilor, președinte dl Vasile Gherman, vicepreședintele raionului, a examinat dosarele solicitanților – 14 ale gimnaziștilor și 24 a liceenilor. Deoarece membrii comisiei s-au condus de Regulamentul cu privire la selectarea elevilor de performanță, unde sunt stipulate toate criteriile de selectare, spre deosebire de instituțiile de învățământ care au prezentat dosarele, s-a constatat că numai 9 dosare a gimnaziștilor și 12 a liceenilor corespund Regulamentului. De menționat, că numai reușita școlară cu media peste 9,5 baluri nu garantează bursa, deoarece este importantă implicarea elevului în diferite manifestări culturale, științifice, sportive,  concursuri, olimpiade, voluntariat la nivel raional, republican și internațional. În această ordine de idei, ca excepție, stipulată în Regulament, au fost selectați unii elevii cu media mai mică de 9,5 cu performanțe apreciate la nivel raional și republican sau internațional.

Strictețea comisiei este justificată, deoarece bursierii sunt elita învățământului raional. În context, toți bursierii-liceeni în anul 2019 au susținut examenele de bacalaureat cu media peste 9 baluri astfel confirmând încrederea acordată de către comisia de selectare.

Legitimația de bursier al Consiliului raional va fi înmânată elevilor la careul solemn de la începutul anului școlar 2019-2020 de către reprezentanții Consiliului raional.

Valentina GORNOSTALI, IP „Prier”