Blog Economie și Atragerea Investițiilor Noutăți

ODIMM LANSEAZĂ UN NOU APEL DE GRANTURI MICI PENTRU AFACERILE INIȚIATE DE FEMEI

Ești femeie? 

Ai o afacere cu o activitate pe piață până la doi ani?

Dorești să obții finanțare nerambursabilă în cadrul Programului “Femei în Afaceri”?

Din 2 septembrie, ODIMM lansează un nou Apel de granturi mici pentru afacerile iniţiate de FEMEI.

La Concurs pot concura companiile active pe piață până la 2 ani, inițiate și gestionate de femei.

✔ Suma de 165 mii lei

✔ Contribuția aplicantei este de 10%

✔ Banii se oferă pentru utilaje, echipamente și servicii de dezvoltare.

✔ Depunerea proiectelor investiționale este în regim online: https://bit.ly/3jGnLgu

! Termenul limită – 30 septembrie 2021.

 Pentru mai multe informații:  tel. +373 22 224 330; email: pfa@odimm.md

Criteriile de eligibilitate, prevederile Concursului, precum și alte detalii privind desfășurarea acestuia, sunt descrise în Extrasul din Manualul Operațional al Programului „Femei în Afaceri –  https://www.odimm.md/ro/femeiinafaceri 

Actele anexate urmează a fi semnate prin semnătura electronică avansată calificată și atașate la formularul dat. Cum semnez electronic un act?

Pentru a face cunoștință și a putea completa operativ formularul de aplicare electronic  puteți descărca versiunea .doc a Formularului de aplicare pentru a pregăti răspunsurile și actele necesare:

 1. Formularul de participare inclusiv anexele privind investițiile și previzionările financiare;

– Formular de participare  Descarcă 

– Anexe Excel (Completați tabelele de pe toate paginile) Descarcă              

 1. Extrasul din Registrul de Stat al persoanelor juridice și întreprinzătorilor individuali / Extras din Registrul Gospodăriilor Țărănești (cu cel mult 3 luni actualitate înaintea aplicării la Program)
 2. Documentele de constituire ale întreprinderii: Decizia de înregistrare a persoanei juridice / Fișă de înregistrare a gospodăriei țărănești
 3. Buletinul de identitate al administratorului și fondatorilor 
 4. Certificatul eliberat de bancă cu privire la contul bancar
 5. Cerere de participare la componenta Finanțare; Descarcă
 6. Declarația pe propria răspundere privind corespunderea cu originalul a actelor furnizate (se completează lista actelor atașate la Formular, care sunt scanate/copiate de pe originalul acestora); Descarcă  
 7. Certificat privind lipsa sau existența datoriilor la bugetul de stat sau completează Declarația (formular tipizat – Descarcă)
 8. Declarație privind beneficierea de ajutoare de stat din contul altor Programe de suport (formular tipizat – Descarcă)
 9. Licența și/sau Autorizația (în cazul în care conform legislației în vigoare este prevăzut expres necesitatea licenţierii activității desfășurate)
 10. Situația financiară a întreprinderii pe parcursul ultimilor 1-2 ani de activitate sau de la înființarea întreprinderii (după caz)
 11. Titlu de proprietate pentru sediul/ terenul unde își desfășoară activitatea economică (locațiune/ comodat/ arendă)
 12. Alte documente relevante în vederea descrierii afacerii (ex. oferte, contracte, etc.) (după caz)

APLICĂ ȘI TU PENTRU A FI ÎN TOPUL FEMEILOR DE SUCCES!!!