Noutăți Propuneri de proiecte

ODIMM lansează Componenta II a Programului-pilot „Femei în afaceri”

Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ODIMM) lansează Componenta II a Programului-pilot „Femei în afaceri” (PFA), destinată granturilor mici pentru dezvoltarea afacerilor administrate de femei. La această Componentă de granturi pot beneficia femeile care gestionează o întreprindere de până la 2 ani. Valoarea maximă a grantului va constitui 165 mii lei, dintre care 110 mii lei sunt direcționați pentru procurarea de echipamente, soft, lucrări de renovare, iar restul 55 mii lei pentru servicii de dezvoltarea afacerii: cercetare, consultanță și promovare.

Cele mai bune idei de afaceri ale antreprenoarelor vor primi finanțare pentru dezvoltarea acestora. Pe parcursul anului 2018 vor fi lansate încă 2 apeluri de proiecte.

Pentru participare la Componenta II a Programului solicitantul trebuie să întrunească următoarele criterii de eligibilitate:

1) femeie antreprenoare, cetățean al Republicii Moldova;

2) întreprinderea înregistrată pe teritoriul Republicii Moldova, în conformitate cu legislația în vigoare în mai puțin de 24 luni, la data aplicării la Program și gestionată de femeie, inclusiv cele înregistrate în rezultatul participării la Componenta I a Programului;

3) întreprinderea înregistrată sub una din următoarele forme organizatorico-juridice:

  1. a) Întreprindere individuală/ Întreprinzător individual;
  2. b) Societate cu răspundere limitată;
  3. c) Gospodărie Țărănească (de fermier);

4) întreprindere care nu are înregistrate datorii la bugetul public național.

Dosarele pentru primul Apel de granturi pot fi depuse în perioada 16 octombrie – 30 noiembrie, completând formularul electronic şi ataşând o serie de acte şi tabele pe care le puteţi descărca accesând site-ul www.odimm.md. Răspunsurile la întrebări suplimentare le puteţi obţine la specialiştii din Direcţia economie şi atragerea investiţiilor la numărul de telefon: 0(242) 2-20-88, 2-30-29.