Economie și Atragerea Investițiilor Noutăți

În ajutorul Întreprinderilor Mici și Mijlocii

În perioada 14-27 aprilie 2021 a avut loc Campania de informare la nivel național cu privire la oportunitățile disponibile sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ÎMM), implementată de Organizația pentru Dezvoltarea Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ODIMM) în colaborare cu administrațiil epublice locale.

Consiliul raioal Ștefan Vodă prin intermediul subdiviziunilor/instituțiilor subordonate și funcționarilor,  s-a implicat activ în diseminarea informației. Grație conlucrării eficiente între ODIMM și Consiliul raional, reprezentanții sectorului ÎMM au fost familiarizați cu toate programele de suport implementate de ODIMM, inclusiv și a serviciilor oferite: consultanță, instruire, mentorat, finanțare, garantare a creditelor pentru întreprinderi micro, mici și mijlocii, la care antreprenorii au posibilitatea de a aplica în conformitate cu criteriile de eligibilitate stabilite.

Ca rezultat a Campaniei de informare desfășurate, ODIMM a constatat sporirea interesului reprezentanților ÎMM din raion față de instrumentele de suport antreprenorial disponibile prin intermediul ODIMM, pentru ce a expediat în adresa Consiliului raional scrisoare de mulțumire.

Anexat, vă propunem să vă familiarizați cu materialele informative al ODIMM referitor la serviciile și programele de de finanțare.

_PREZENTARE PROGRAME ODIMM