Noutăți

Obraznicul mănâncă praznicul?

Despre modul incorect de gestionare a terenurilor agricole luate în arendă de la proprietarii de pământ președintele raionului, dl Nicolae Molozea, a atenționat de mai multe ori la ședințele de lucru care se desfășoară la Consiliul raional cu participarea funcționarilor publici din cadrul aparatului președintelui raionului, conducătorilor instituțiilor publice și serviciilor raionale. Este inadmisibil faptul când se ară drumurile de câmp care au existat de-a lungul anilor fiind folosite de locuitorii satelor pentru a ajunge la terenurile agricole care le aparțin. La fel, au dispărut drumurile de-a lungul fâșiilor forestiere și pădurilor, deoarece pământul e arat practic până la copaci, oamenii fiind nevoiți să meargă prin arătură. Un exemplu – așa zisă pădurea lui Arpinte din preajma or. Ștefan Vodă, unde pe fostul drum crește rapița. Sunt cazuri când se ară o parte din pășuni, se defrișează copacii ce cresc pe marginile canalurilor pentru a elibera terene pentru arat. Astfel, în circuitul agricol a intrat, ilicit, o cantitate impunătoare de pământ public aducând un venit adăugător agenților economici. Oamenii sunt nemulțumiți de aceste fărădelegi, însă revoltă lor nu este luată în seamă nici de cei care au acaparat drumurile arate, nici de autoritățile publice locale în mâinile cărora sunt pârghiile legale pentru a face ordine în gestionarea pământului public.

Mai departe – mai mult. În adresa președintelui raionului, dlui Nicolae Molozea, a parvenit o petiție de la comisarul principal al Inspectoratului de poliție, dl Andrei Trofimov. Dumnealui aduce la cunoștință că în cadrul verificării a drumului public local de interes public L-584 (Ștefan Vodă – Ștefănești – Volintiri – Alava), la o distanță de 2 km+600m de la or. Ștefan Vodă în direcția s. Ștefănești, la intersectarea drumului rudimentar pietruit, „s-a depistat amplasată o instalație cu barieră metalică, pentru limitarea accesului în direcție drumului adiacent și a unui indicator rutier nr. 3.1 „Acces interzis” instalat pe acostament drumului rudimentar, pe partea dreaptă, după bară.” Reieșind din faptul că gestionarea drumului local de interes raional L-584 se află în administrarea Consiliului raional, comisarul solicită informația cu privire la respectarea actelor legislative de către SRL „Bebei-Prim” din s. Volintiri asupra intervenții menționate.

După ce specialiștii Consiliului raional s-au deplasat la fața locului, s-a constatat: drumul pe pământul public a fost construit fără permisiune, SRL „Bebei-Prim” nu dispune de acte corespunzătoare pentru autorizarea construcțiilor nominalizate, adică drumului, barierei care interzice accesul la drum, semnului rutier „Acces interzis”. Recent, a avut loc un caz strigător la cer: a fost interzisă trecerea autospecialei serviciului de pompieri la incendiu! SRL „Bebei-Prim” nu respectă legea nici atunci când, din propria voință, construiește drum pe pământ de interes public, nici când ară drumurile de câmp, limitând accesul localnicilor la proprietatea lor, în alte locuri care aparțin comunității și nicidecum agentului economic.

Din păcate, nu numai SRL „Bebei-Prim” încalcă grosolan legea, situații similare poți găsi în mai multe localități ai raionului.

Problema în cauză merită să fie discutată la ședințele consiliilor locale pentru a pune la respect pe acei care cred că sunt atotputernici și pot face tot ce doresc în interesul propriu. Nimeni n-o să vină la Volintiri, Popeasca sau alt sat pentru a face regulă în gestionarea pământului public, și nu numai…

Valentina GORNOSTALI, IP „Prier”