Noutăți

Obiectivele generale ale DEAI au fost realizate

Direcția economie și atragerea investițiilor, la 28 februarie curent, a raportat despre activitatea direcției pe parcursul anului 2019. Este necesar de menționat că aproape un an de zile direcția a activat fără șef, interimatul fiind exercitat de către dna Olesea Bădilă. Din 5 unități la început de an au fost ocupate 3, apoi 2. Fluxul de cadre a influențat negativ activitatea direcției. În pofida acestui fapt, pe parcursul anului s-a desfășurat un șir de activități: instruiri, formări, participare la numeroase forumuri și conferințe etc. A fost acordat suport informațional și tehnic la completarea documentelor pentru participare a 35 agenți economici și potențiali antreprenori. A fost stimulată participarea agenților economici la Expoziția Națională ”Fabricat în Moldova” prin informarea potențialilor participanți, și participarea cu un stand comun a 5 agenți economici și a 5 meșteri populari, si stand în pavilionul industrial a companiei Stîș & Style SRL.

Pe parcursul anului 2019 s-au organizat și desfășurat 24 seminare şi instruiri în parteneriat cu Incubatorul de Afaceri Ștefan Vodă, CCI, ODIMM, ADR Sud, Inspiro Consulting, MIEPO, PNUD, Asociația de Dezvoltare a Turismului, Ministerul Economiei, CCI filiala Tighina, EU4Business.

Un alt aspect de activitate – participarea la concursuri pentru antreprenori. Astfel, au fost completate formularele a 6 agenți economici pentru participarea la Concursul Național “Cel mai bun antreprenor în sectorul ÎMM”, organizat de Ministerul Economiei. În rezultat interprimnderea „GȚ Ygrick Group” din raionul Ștefan Vodă s-a învrednicit de 4 mențiuni.

Sistematic au fost plasate anunțuri pe pagina web a Consiliului raional, expediate agenților economici (AE), inclusiv din domeniul agricol. La acţiunile culturale și din domeniul educației, Direcția şi-a adus aportul său prin conlucrarea cu agenţii din sfera alimentaţiei publice, producerii şi comerţului.

în parteneriat cu Direcţia Cultură, Tineret, Sport şi Turism și Direcţia Agricultură şi Alimentaţie, DEAI a organizat şi desfăşurat în incinta Casei de Cultură, Concursul raional „Businessmanul Anului 2018” cu peste 200 de persoane prezente la eveniment, cu premierea a 50 agenți economici din diverse domenii de activitate economică.

În conformitate cu legislaţia în domeniul achizițiilor publice s-au desfăşurat 2 concursuri de achiziții publice pentru necesităţile Consiliului raional cu participarea a mai mult de 3 agenţi economici, respectând cerinţele stipulate în legislaţie, şi s-a acordat ajutor metodologic la solicitarea a 12 autorităţi publice locale.

Domeniul atragerii investițiilor și dezvoltarea capacităților APL-urilor, AE și ONG-uri din raion de a accesa fonduri pentru dezvoltare este unul de primă importanță pentru Consiliul raional, și în mod special pentru Direcția economie. Conform datelor estimative, valoarea proiectelor investiţionale din diverse domenii şi a reparaţiilor capitale valorificate în anul 2019 în ansamblu pe raion a constituit 85 612 995 lei.

În cadrul Proiectului Băncii Mondiale «Reforma Învățământului în Moldova”, IPLT Ștefan Vodă a implementat subproiectul «Lucrări civile la LT Ștefan Vodă» beneficiind în anul 2019 de mijloace financiare pentru finisarea reparației capitale în sumă de circa 10 000 000,0 lei prin intermediul FISM-ului.

Cu suportul Fondului Ecologic Naţional au fost finanţate proiecte în sumă de 3 692 437 lei. Din Fondul Rutier republican pentru reparaţia drumurilor de importanţă locală şi raională au fost valorificate 11 191 993 lei.

Datorită finanţării din Bugetul de Stat au fost valorificaţi 10 940 000 lei pentru reparații din domeniul învățământului, culturii, etc. Consiliul raional a alocat pentru efectuarea reparaţiei capitale la diverse obiecte circa 5 307 215 lei. Proiectele cu cel mai mare impact, finanțate din sursele respective au fost repartizate pentru: ”Lucrări de amenajare a parcului din s. Crocmaz” (350 000 lei); Renovarea sistemului de energie termică, construcția sistemului de încălzire și reparația interiorului la casa de cultură s. Carahasani, contribuția constituind 200 000 lei; Renovarea monumentului ”Lomachin” (258 000 lei); Aprovizionarea cu gaze naturale a caselor de locuit din s. Răscăieți (300 000 lei); Construcția ministadionului de fotbal s. Popeasca. Din bugetele locale au fost utilizate 10 964 357 lei pentru reparația Casei de Cultură din s. Carahasani  – 1 524 300 lei, 3 531 565 lei la Casa de Cultură din s. Palanca, etc..

Cu suportul Fondului pentru tineri Ștefan Vodă a fost implementate 8 proiecte în localitățile raionului în sumă de 56 mii 690 lei. Numărul total al proiectelor/acțiunilor investiţionale în anul 2019 a constituit 128

Multe din activități au fost limitate din cauza fluxului de personal, funcțiilor vacante, perioadei electorale îndelungate, însă obiectivele generale și majoritatea acțiunilor specifice prevăzute în Planul de acțiuni a DEAI, care urmau să fie realizate pe parcursul anului 2019 s-au realizat, iar unele sunt în proces de realizare.

Dl Sergiu Moloman, noul șef al DEAI, a prezentat planul de acțiuni pentru anul 2019, prioritățile stabilite și modalitățile de realizare a sarcinilor care stau în fața direcției.

   Vicepreședintele raionului pe domeniul economic a mulțumit specialiștilor direcției care în situație deloc ușoară a făcut ce le-a fost în puteri pentru a ține piept tuturor provocărilor. Planurile stipulate pentru viitor sunt bune, prioritățile sunt selectate în conformitate cu necesitățile economice ale raionului, a conchis dna Valentina Barbei la finele ședinței de dare de seamă.

Valentina GORNOSTALI, IP „Prier”