Noutăți

Oamenii de suflet care alină durerea

Cu prilejul sărbătorii profesionale „Ziua lucrătorului din sfera protecţiei sociale a populaţiei”, care se consemnează anual în a treia duminică a lunii septembrie, direcția asistență socială și protecția familiei în parteneriat cu direcția cultură, tineret, sport și turism, au desfășurat, sub egida Consiliului raional, o adunarea festivă pentru angajații din acest domeniu de activitate.

– Protecția socială este una dintre cele mai nobile meserii, angajații din această sferă intervenind atunci când societatea trece prin schimbări anevoioase. Dumneavoastră sunteți persoanele cărora bătrânii vă împărtășesc amarul și înțelepciunea, copiii rămași fără îngrijirea părintească vă împărtășesc bucuriile și tristețea, familiile în dificultate – nevoile zilnice, dar și lecțiile de viață despre rezistență și perseverență. Sunteți oamenii de suflet care ascultă și alină durerea celor suferinzi, – cu aceste cuvinte frumoase de înaltă apreciere a muncii lucrătorilor din sfera protecției sociale a dat start evenimentului de sărbătoare prezentatoarea, dna Svetlana Agachi.

Intonarea imnului raionului Ștefan Vodă a adus o notă deosebită, trezind în sufletele celor prezenți în casa de cultură orășenească un sentiment uitat de mândrie pentru patria cea mică – comunitatea raională.

Dl Nicolae Molozea, președintele raionului, a mulțumit din suflet celor care duc în spate povara grea a suferințelor și nevoilor oamenilor care se află în situație grea de viață, aducându-le și cele mai frumoase urări de bine. Președintele raionului a mulțumit și fostului conducător al DASPF, dnei Viorica Nastasiu, pentru munca rodnică depusă pe parcursul activității în domeniu protecției sociale.

Dl Ion Țurcan, secretarul Consiliului raional, a dat citirii dispoziția președintelui raionului cu privire la menționare cu Diploma Consiliului raional și cadou de preț pentru merite deosebite în exercitarea obligațiunilor funcționale, profesionalism înalt, perseverență și responsabilitate și contribuție substanțială la promovarea politicii de stat în domeniul protecției sociale a următoarelor persoane: Natalia Midrigan, specialist în administrarea ajutorului social în cadrul direcției asistență socială și protecția familie Ștefan Vodă, Maia Osipov, specialist în administrarea ajutorului material în cadrul direcției asistență socială și protecția familie Ștefan Vodă, Svetlana Lungu, lucrător social, s. Cioburciu, Irina Cojocari, pedagog social, centrul pentru copii și tineri cu dizabilități, or. Ștefan Vodă, Filip Mazgras, asistent personal, or. Ștefan Vodă, Marina Plevan, asistent social comunitar, s. Tudora.

Pe lângă felicitări și menționări cu care au venit dna Tatiana Bostan, șef interimar, din partea DASPF, dl Ion Mustafenco din partea asociației sindicale a Federației SINDASP, dl Gheorghe Anghel, primarul de Ștefan Vodă toată lumea a primit în dar, cu cea mai multă plăcere, cadouri muzicale.

Spre deosebire de altă dată, cadourile artistice au fost adresate fiecărui servici social sau centrului comunitar în parte, astfel toți au fost flatați de atenția acordată. Ca de obicei, direcția cultură și artiștii amatori au fost la înălțime, dăruind spectatorilor clipe frumoase, ridicând dispoziția și chiar impunând publicul ba să râdă în hohote (teatrul de la Volintiri), ba să plângă, trăind emoții cutremurătoare (Patrisia Uța cu poezia lui Mateevici „Fie voia ta!”).

Ansamblul „Veteranii”, or. Ștefan Vodă

Evelina Tudorica, satul Slobozia

Daniel Perebinos, școala de arte Olănești, filiala Tudora

Minispectacolul „Un caz clinic” – teatrul din s. Volintiri

Gheorghe Anghel, primar de Ștefan Vodă

Ansamblul folcloric „Craii”, s. Talmaza

Dima Lutenco, școala de arte Olănești

Patrisia Uța, Ștefan Vodă „Fie voia ta!”

   

Ana Sardari, s. Volintiri

Fanfara „Slobozia Hănesei”, dirijor Victor Babici

Angajații din sfera protecției sociale au avut parte de o sărbătoare pe cinste și s-au simțit bine, acumulând multă energie pozitivă, atât de necesară în activitatea lor de zi cu zi.

Valentina GORNOSTALI, IP „Prier”