Noutăți

Oamenii culturii: între apreciere și dizgrație

Anul 2018 a fost foarte bogat în cele mai diverse evenimente culturale care s-au desfășurat la nivel înalt. Meritul aparține tuturor angajaților din domeniul culturii – directorilor caselor de cultură, conducătorilor artistici, artiștilor amatori, bibliotecarelor, meșterilor populari, muzeografilor, dar și, nu în ultimul rând, specialiștilor direcției cultură – dnei Valentina Uța, șefa DCTST, dnei Maria Romanciuc, specialist principal și dnei Marina Ganea. Despre atitudinea conducerii raionului și Consiliului raional față de cultură elocvent vorbește faptul că toate acțiunile cultural-artistice la nivel raional, și nu numai, au fost finanțate din bugetul raional, președintele raionului, dl Nicolae Molozea și vicepreședintele raionului, dl Vasile Gherman, consilierii raionali fiind prezenți la toate manifestațiile culturale.

Peste 60 de angajați din acest domeniul important pentru orice națiune s-au adunat la ședința de dare de seamă care a avut loc la 30 ianuarie curent în sala de ședințe a Consiliului raional. Bilanțul activității a fost făcut în prezența dlui  Vasile Gherman, vicepreședintele raionului pe probleme sociale.

Raportul multiaspectual și amplu a fost prezentat de către dna Romanciuc și dna Valentina Uța. Despre volumul și valoarea spirituală a muncii efectuate cu mult suflet și dăruire de sine vorbesc și cifrele. Astfel, DCTST în anul 2018 a organizat și desfășurat în jur de 77 de activități culturale, 23 de activități educaționale și științifice, 8 seminare, întruniri, mese rotunde cu lucrătorii din domeniul culturii, 15 ateliere de lucru, instruiri, 15 festivaluri-concurs. Au fost organizate 24 de participări la festivaluri, gale, concursuri, saloane, târguri de nivel naţional/internaţional.

În 26 de localități ai raionului s-au organizat și desfășurat 571 de acțiuni – conferințe, mese rotunde, concursuri, festivaluri, concerte, spectacole și multe altele, cu un public de peste 200000 de spectatori. A crescut și numărul colectivelor artistice de la 63 la 65. În topul celor mai bune case de cultură au intrat casele de cultură din or. Ștefan Vodă și satele Talmaza și Volintiri. Au crescut calitatea activității casele de cultură din Antonești, Cioburciu, Purcari, căminul cultural Alava și Lazo, sunt mici dar active căminurile culturale din Marianca de Jos și Ștefănești. Meșterii populari, 45 la număr, sunt activi, participă la toate evenimentele de rang raional sau republican. Stau bine lucrurile în cele două școli de artă care dispun de condiții necesare, cadrele didactice, instrumente muzicale etc.

Totodată au avut loc și evenimente negative: spre exemplu, și-a încetat activitatea în 2018 încă un colectiv cu titlu model, „Activ”, la moment sunt 28 de colective model, dintre ele riscă să-și înceteze activitatea mai multe din cauza salarizării indecente.

Rețeaua bibliotecilor din raion este constituită din 32 de biblioteci publice (BP), dintre care 4 pentru copii. Toate sunt administrate și întreținute de APL. Pe parcursul anului s-au organizat și realizat 836 de activități, cu 69 mai multe față de anul 2017, 463 expoziții, cu 32 mai multe. Au fost dezvoltate servicii noi pentru utilizatori. Prin diferite proiecte mici BP au atras fonduri în sumă de 98550 lei (în 2017 – 18193 lei). Spre regret, dezvoltarea tehnologiilor informaționale duce spre micșorarea numărului de cititori.

La DCTST sunt înregistrate 19 muzee, 3 dintre care sunt raionale și înregistrate la MECC (Răscăieți, Crocmaz și Ștefan Vodă). Este îmbucurător faptul că în anul 2018, declarat Anul european al patrimoniului cultural, au fost fondate 2 muzee noi: un mini-muzeu în incinta școlii de arte Ștefan Vodă dedicat Primadonei Operei Naționale Maria Bieșu și un muzeu în satul Căplani dedicat preotului, compozitorului Mihail Berezovschi. Majoritatea muzeografilor activează în baza de voluntariat. În pofida acestui fapt, concursul special pentru muzee instituit prin decizia Consiliului raional demonstrează că de la o ediție la alta voluntarii muzeelor dau dovadă de seriozitate în pregătirea, promovarea și valorificarea moștenirii culturale locale.

În rapoarte au fost prezentate și alte aspecte ale activității DCTST, cu realizări, neajunsuri și probleme, cel mai important fiind nivelul de salarizare a lucrătorilor din domeniul culturii.

În luarea sa de cuvânt, vicepreședintele raionului, dl Vasile Gherman, și-a exprimat recunoștința profundă față de oamenii culturii și specialiștii DCTST. Fiind înzestrați cu har de Cel de Sus, acești promotori ai culturii naționale și universale, activând în condiții nefaste, având un salariu mizerabil, fac lucruri cu adevărat uimitoare. Martor ocular al evenimentelor cultural-artistice, sportive și turistice desfășurate la nivel raional și local, dl Gherman a apreciat înalt dăruirea de sine a oamenii culturii.  Vicepreședintele raionului a mulțumit angajaților din domeniul cultură pentru munca depusă în pofida greutăților și neajunsurilor, dorindu-le sănătate și realizări cât mai frumoase în anul 2019. E regretabil faptul că autoritățile publice locale de nivelul I nu apreciază munca lucrătorilor din domeniul culturii după merit, făcând economie de surse financiare pe seama lor, a subliniat dl Gherman. Dânsul a promis să depună eforturi pentru ca legea salarizării în sectorul bugetar să se reflecte în plina măsură la salariile angajaților din sfera culturii.

Valentina GORNOSTALI, IP „Prier”