Noutăți

Oamenii ce stau la straja sănătății publice, omagiați la Ștefan Vodă

Festivitatea solemnă dedicată Zilei lucrătorului medical șu farmacistului sub genericul „În ochii lor pacientul e centrul universului” s-a desfășurat, la data de 13 iunie, în școala de arte „M. Bieșu”. În sala festivă s-au întrunit oamenii ce stau la straja sănătății din toate instituțiile medicale ale raionului. Cu un mesaj de felicitare și mulțumire pentru munca depusă a venit în fața sărbătoriților dl Vasile Gherman, vicepreședintele raionului, menționând că Consiliul raional acordă o atenție deosebită domeniului medical alocând surse materiale pentru dezvoltarea bazei materiale ale instituțiilor din domeniu. Vicepreședinții raionului, dnii Gherman și Pavlicenco au înmânat Diplomele de Onoare a Consiliului raional și cadouri de preț, oferite, conform dispoziției președintelui raionului, dl Iurie Moiseev, la 50 de lucrători medicali în semn de recunoștință pentru aportul depus în asigurarea raionului cu servicii medicale calitative, profesionalism înalt, perseverență și responsabilitate și cu prilejul Zilei lucrătorului medical și farmacistului.

A felicitat și mulțumit colegii de breaslă dna Mariana Haret, director IMSP „Centrul de sănătate Ștefan Vodă”. „Să fiți stimați și apreciați de pacienți, deoarece recunoștința lor profundă este cea mai mare recompensă pentru munca noastră, pentru nopțile nedormite, toate sacrificiile profesiei de lucrător medical”, a dorit colegilor dna Haret. Cu diplome și premii bănești din partea comitetului sindical, președinte dna Victoria Cucerenco, au fost decernați lucrătorii medicali ai centrelor și oficiilor de sănătate din mai multe localități ai raionului.

O apreciere înaltă a muncii colectivului medical al spitalului raional a dat dl Anatol Balanețchi, managerul instituției, mulțumindu-le tuturor angajaților pentru efortul depus pe parcursul anului întru fortificarea sănătății pacienților.

Un mesaj emotiv, în versuri și cuvinte de încurajare și apreciere înaltă, a adresat colegilor din numele personal și din partea centrului medical-creștin „Emanuil” dna Maria Pălărie, consilier raional.

Sărbătoriții au primit în dar și cadouri frumoase în cântec și dans, piese instrumentale de la elevii școlii de arte din s. Olănești. Evoluarea fanfarei școlii de arte „M. Bieșu”, în componența orchestrei fiind și copiii lucrătorilor medicali, a fascinat spectatorii cu măiestria interpretativă. A fost la înălțime și prezentatorul Lilian Cravcenco, care se mândrește mult cu mama sa, dna Victoria Cucerenco, medic de familie.

Toți vorbitorii au mulțumit Consiliului raional pentru susținere, morală și materială, a domeniului medical, Direcției cultură, tineret, sport și turism, elevilor și pedagogilor școlilor de arte din raion, dlui Cosinici, care a asigurat sonorizarea, pentru cadourile artistice care a ridicat buna dispoziția a sărbătoriților la cota maximă.

 Lucrătorii medicali ai spitalului raional, decernați cu diplome și cadouri de preț din partea Consiliului raional

 

Centrul de sănătate Ștefan Vodă

Centrul de sănătate Talmaza

Centrul de sănătate Crocmaz

Centrul de sănătate Olănești

Centul de sănătate Antonești 

Substația de asistență medicală de urgență

Decernați cu Diploma de Onoare a Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale și cadouri de preț din partea Consiliului raional