Noutăți Servicii Desconcentrate

O societate informată este una protejată!

În perioada rece a anului angajații Inspectoratului de Poliție Ștefan Vodă în comun cu angajații Secției Situații Excepționale Ștefan Vodă și angajații Direcției Generale Asistență Socială Protecție a Familiei Ștefan Vodă, au fost vizitate familiile social vulnerabile din teritoriul deservit.
Scopul vizitei fiind:

  • informarea părinților despre responsabilitățile, obligațiile față de copii precum și consecințele în caz de neîndeplinire;
  • prevenirea riscurilor aferente sezonului rece: minimalizarea cazurilor de incendii, intoxicare cu produse ale arderii;
  • diminuarea fenomenului abandonului de domiciliu, vagabondajului și cersitului în rîndul copiilor, verificarea la domiciliu a minorilor aflati în conflict cu legea, cazurile de hipotermie, ultimii fiind indemnați să monitorizeze timpul petrecut de copiii lor pe rețelele de socializare.