Noutăți

O rază de lumină sufletească adusă de AO „Christian Aid Ministries”

Este deja cunoscut faptul că, anual, în raionul Ștefan Vodă parvin ajutoare umanitare externe, prin intermediul organizațiilor neguvernamentale specializate în acest sens. Astfel, recent, raionul nostru a fost vizitat de către reprezentantul Asociației Obștești „Christian Aid Ministries” din or. Chişinău, cu un ajutor umanitar pentru 69 familii cu 4 şi mai mulţi copii şi peste 40 familii cu văduve, invalizi şi pensionari. În această ordine de idei, Consiliul raional Ștefan Vodă își exprimă gratitudinea pentru inițiativele frumoase și mărinimia care au adus în casele oamenilor necăjiți o raza de speranțăşi vor aduce pe viitor zâmbetul pe faţa multor familii social vulnerabile .

Direcţia Economie şi Atragerea Investiţiilor