Noutăți

O carte ce ne onorează

La 15 ianuarie curent, în cadrul Zilei Naţionale a Culturii, în sala de festivităţi a şcolii de arte „M. Bieşu”, a avut loc prezentarea cărţii „Unul din trei”, autor al căreia este dl Petru Bulai, „Cetăţean de Onoare al raionului Ştefan-Vodă”, fost şef al secţiei raionale cultură. Moderatoarea acestei activităţi, organizate de direcţia cultură, tineret, sport şi turism, a fost dna Valentina Uţa, şefa direcţiei în cauză, care a făcut o prezentare atât a cărţii, cât şi a autorului. Apoi cuvântul i se oferi dlui Nicolae Molozea, preşedintele raionului, care printre altele a menţionat:

–Mă bucur de fiecare carte editată, a căror autori sunt persoane originare din raionul nostru, a specificat preşedintele raionului. Dar vreau să vă spun cu toată sinceritatea că apariţia cărţii „Unul din trei” mi-a adus o satisfacţie sufletească deosebită. Este cazul s-o spun că mă aflu în relaţii omeneşti foarte bune cu dl Petru Bulai, chiar consider că sunt prieten cu această personalitate cunoscută şi respectată în tot raionul. Aşa că atunci când mi s-a adresat mie dl P. Bulai, vorbindu-mi despre intenţia de a edita o carte, care practic era scrisă, i-am promis toată susţinerea, inclusiv cea financiară. Consilierii raionali au susţinut demersul meu de a acorda o sumă anumită pentru acoperirea parţială a cheltuielilor de editare. Este o carte, după părerea mea, valoroasă, în care se vorbeşte în mare parte despre un fenomen foarte durut din istoria poporului nostru – despre deportările în Siberia a locuitorilor actualului raion Ştefan Vodă. Este o carte-document, o carte-preîntâmpinare despre atrocităţile comise de fostul regim. O carte, apariţia căreia o salut încă o dată cu enormă plăcere şi mândrie.

Au fost mai mulţi doritori de a-şi expune opinia vizavi de cartea lui Marin-Petru Bulai (astfel este semnată) „Unul din trei”. Iată ce a menţionat profesorul şi scriitorul Ion Vascan: „Este într-adevăr o carte scrisă cu sufletul. În carte sunt foarte multe episoade ce te uimesc prin viziunea unui copil vizavi atât de evenimentele luminoase, venite din copilărie, din dragostea înălţătoare faţă de chipul redat cu sfinţenie al mamei autorului. Dar sunt şi episoade cutremurătoare prin cruzimea evenimentelor descrise – fie ele drumurile groaznice înspre Siberia sau în Ucraina Apuseană de unde căplănenii mai procurau ceva de-ale gurii, inclusiv cartofii îngheţaţi. Deseori aceste drumuri după hrană finalizau cu moartea celor lehămisiți de foame. Este într-adevăr o carte de mare valoare şi documentară, şi artistică.”

Scriitorul Grigore Teslaru, menţionând munca enormă de documentare a autorului cu cazuri şi nume concrete din raion, a accentuat şi poziţia civică, patriotică a dlui Marin-Petru Bulai, expuse în comentariile sale referitor la viaţa social-politică a Moldovei, la anumite aspecte politice. Impresiile sale în faţa distinsului auditoriu, căci în sală erau prezenţi lucrători de cultură, bibliotecari din raion, locuitori ai urbei, şi le-au expus dna Aliona Muntean, şefa secţiei administraţie publică, dna Valentina Răilean, bibliotecară din or. Ştefan-Vodă, dl Valeriu Gaju, redactorul-şef al săptămânalului „Prier-info”. Dna Eugenia Claşevici, directorul muzeului „Ecaterina Malcoci” din s. Crocmaz, pedagog de profesie, a propus direcţiei generale educaţie să organizeze în gimnazii şi licee ore de clasă sau altă formă, în care să fie discutat mesajul cărţii „Unul din trei”.

La finalul acestui eveniment, vădit emoţionat, dl P. Bulai a mulţumit pentru această prezentare a cărţii, pentru aprecierile generoase, împărtăşindu-se cu planurile de creaţie pe viitor.