Asistență Socială și Protecția Familiei

O binefacere pentru copii suferinzi

Cu prilejul Zilei Mondiale a persoanelor cu dizabilități, dna Viorica Nastasiu, șefa direcției asistență socială și protecția familiei Ștefan Vodă a înmânat mamelor a 10 copii cu dizabilități severe, țintuiți la pat, colete cu produse alimentare, fructe și hăinuțe. Acest gest de binefacere se datorează sponsorilor mărinimoși: dlui Alexandru Pădureț din Popeasca (ÎI „Alexandru Pădureț”), dnei Parascovia Verebcean (magazin „Felicita”) și dnei Tatiana Panina din Ștefan Vodă.

Colaboratorii direcției au avut grijă să aleagă îmbrăcăminte pentru fiecare copil în parte, ținând cont de vârsta și necesitățile lor. Mamele au fost mișcate până în adâncul sufletului, mulțumind, unele cu lacrimi în ochi, pentru atenție și daruri primite.