Noutăți

Numărul de adresări au crescut în 2018

Raportul anual a fost elaborat  în conformitate cu Hotărârea Guvernului  nr. 689 din 13 noiembrie 2009 ( modificată prin Hotărârea Guvernului  nr. 107 din 15 februarie 2016) cu privire la organizarea audienţei cetăţenilor şi Hotărârea Guvernului nr. 208 din 13 noiembrie 1995 pentru aprobarea instrucţiunilor privind ţinerea lucrărilor de secretariat referitoare la petiţiile persoanelor fizice şi juridice, adresate organelor de stat, întreprinderilor şi organizaţiilor Republicii Moldova.

Informaţia analitică reprezintă rezultatul examinării petiţiilor adresate preşedintelui raionului Ştefan Vodă prin prisma respectării dreptului constituţional al cetăţenilor la petiţionare şi monitorizării procesului de către specialistul superior SAP , aparatul preşedintelui. Astfel,  pe parcursul anului 2018, în adresa preşedintelui raionului Ştefan Vodă  au parvenit 418 petiţii, cu 50 mai mult ca în aceeaşi  perioadă  a anului precedent.

        Din numărul total de petiţii au parvenit prin intermediul:

 • Casei Naționale de Asigurări Sociale-14
 • Cancelaria de Stat a Republicii Moldova-12
 • Aparatul Preşedintelui Republicii Moldova –4
 • Parlamentul Republicii Moldova –4
 • Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale -9
 • Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării-1
 • Ministerul Justiţiei-3
 • Inspectoratul General al Poliţiei Chişinău-1
 • AO “Asistenţa Juridică a Tineretului de Lupte Libere”-1
 • Consiliul Naţional al Tineretului-1
 • Federaţia Rusă-1
 • municipiul Chişinău-18
 • SRL” Applum DAB”-1

În acest context menţionăm  că  adresările şi sugestiile cetăţenilor reflectă toate aspectele vieţii social-economice din raion. Din numărul total de adresări, prevalează problema acordării ajutorului material, problemele asistenţei sociale, activitatea autorităţilor administraţiei publice locale,situaţii de conflict,  depăşirea atribuţiilor de serviciu,  reabilitări,  despăgubiri,  accesul la informaţii. etc. Conform competenţilor, petiţiile sunt expediate spre examinare organelor sau persoanelor oficiale : primăriilor, secţiilor/direcţiilor  Consiliului  raional, serviciilor desconcentrate şi descentralizate ale raionului Ştefan Vodă.

În cadrul audienţilor  asupra  problemelor abordate cetăţenii au primit explicaţiile necesare în limita competenţelor stabilite de lege. În cazul în care problemele expuse în audienţă necesitau o studiere mai amplă,  cetăţenilor  li s-a recomandat să depună în scris o petiţie. Tematica problemelor abordate  în audienţă sunt identice cu problemele abordate în petiţiile scrise. Potrivit legislaţiei în vigoare  permanent este dus control referitor la respectarea termenilor de examinare. În cazul când problema nu ţine de competenţa Consiliului raional, cetăţenii au primit explicaţii şi recomandări despre posibilele modalităţi de soluţionare a acesteia.

Reieşind din necesitatea familiarizării populaţiei cu activitatea preşedintelui raionului direcţiile şi secţiile consiliului raional  informaţiile , deciziile, avizele  sunt plasate prin intermediul “ Monitorului Oficial al Consiliului raional, ziarul raional “ Prier-INFO”, cât şi pe pagina web a Consiliului raional www. stefan-voda.md.