Noutăți

Cum a activat Centrul stomatologic în 2017

IM „Centrul stomatologic raional Ștefan Vodă” a fost ultima instituție medicală care, la 15 februarie curent, a raportat despre activitatea desfășurată pe parcursul anului 2017 în prezența președintelui raionului, dlui Nicolae Molozea, și vicepreședintelui, dlui Vasile Gherman. Analiza făcută de către dna Irina Caraman, șefa centrului, a confirmat că angajamentele luate la începutul anului au fost îndeplinite. Cu aportul financiar de 50 mii lei din partea fondatorului, Consiliului raional, s-a efectuat reparația internă parțială cu schimbarea ferestrelor, s-a procurat echipament, mobilier. Procurarea viziografului a sporit confortul pacienților care pot face examenul radiografic pe loc, a menționat dna Caraman. Deși a sporit numărul pacienților care au venit la stomatolog în scopul profilactic, majoritatea se adresează când apare durerea insuportabilă. Pentru anul 2018 s-a planificat continuarea reparației interne, procurarea utilajului necesar pentru activitate. (Raportul integral va fi publicat în rubrica „Transparența decizională”, „Rapoarte”.)

Dl Molozea a adus la cunoștință faptul că posibilitățile Consiliului raional care este fondatorul tuturor instituțiilor din învățământ, medicină și asistență socială, sunt limitate, deoarece din 16 milioane, sursele proprii a bugetului raional, 14 milioane sunt alocate direcției asistență socială pentru menținerea centrelor și serviciilor sociale adresate copiilor, bătrânilor, familiilor social vulnerabile. În pofida acestui fapt, Consiliul raional acordă ajutor și centrului stomatologic, care are posibilități mai mari pentru acumularea surselor proprii. Ar fi bine de folosit orice posibilitate existentă pentru a accesa proiecte din domeniu medicinii, de a atrage investiții întru rezolvarea problemelor.

Oamenii se plâng pe costuri mari ai serviciilor stomatologice, a subliniat președintele raionului, ce vorbește despre faptul cu populația nu este informată corect, trebuie de comunicat cu oamenii, de lămurit mai bine pentru ce plătesc pacienții banii. Dl Molozea a punctat, că medicii stomatologi trebuie să îndeplinească cu strictețe toate cerințele ce țin de folosirea instrumentarului medical pentru a evita riscurile de a molipsi pacienții cu hepatită.

Dl Molozea a promis să organizeze o vizită la centrul stomatologic unui businessman din Italia, producător de echipament stomatologic, un donator potențial care este interesat în colaborare cu o instituție municipală din domeniu stomatologic.

Vicepreședintele raionului, dl Vasile Gherman, a accentuat că conducerea raionului este satisfăcută de activitatea centrului stomatologic, deși totdeauna este loc pentru mai bine. Accesibilitatea serviciilor stomatologice, calitatea deservirii pacienților, relațiile medic-pacient trebuie să fie pe prim-plan, a concluzionat dl Gherman.

IM „Centrul stomatologic raional Ștefan Vodă” este unica instituție medicală care desfășoară activitatea în condiții de concurență destul de mare. Faptul că numărul adresărilor nu scade vorbește elocvent de calitatea și spectru serviciilor prestate pacienților.

Valentina GORNOSTALI, IP „Prier”