Noutăți

„Numai împreună vom schimba viața spre bine”

Reforma Fondului rutier a avut un impact pozitiv asupra infrastructurii drumurilor locale din raion. Pentru anul curent au fost selectate cele mai nepracticabile porțiuni ale drumurilor aflate în gestiunea Consiliului raional. Astfel, printre sectoarele de drum reparate în toamna anului curent se regăsește și sectorul drumului de acces spre s. Căplani cu lungimea de 2 km 700 metri. Consiliul raional a alocat 1200000 lei pentru reparația în varianta albă a acestui sector de drum. Lucrările a efectuat SRL „Credo Industry” din or. Chișinău. Dl Nicolae Molozea, președintele raionului, a monitorizat personal mersul lucrărilor pentru ca drumarii să facă față cerințelor înaintate. Comisia de recepție a apreciat cu satisfacție calitatea înaltă a lucrărilor de reparație. Sunt foarte mulțumiți localnicii, atât posesorii de autoturisme, cât și pasagerii transportului rutier deoarece primii au scăpat de numeroasele surpături și hârtoape, porțiuni undulate foarte periculoase în trafic, alții – de hurducare fără milă pe drumul deteriorat. Este mulțumit și recunoscător primarul de Căplani, dl Valeriu Tabunșcic, pentru conlucrarea rodnică cu conducerea raionului și Consiliul raional. În context, Consiliul raional a alocat 100 mii lei, primăria – 130 mii lei pentru proiectul de reparație asfaltică a drumului de acces cu lungimea de 7 km preconizat pentru anul 2018. Grație susținerii acordate, proiectul în cauză deja este elaborat. Reparația capitală a drumului de acces spre s. Căplani este angajamentul Consiliului raional. „Simțim umărul conducerii raionului în toate sferele de activitate, indiferent de apartenența politică, a menționat dl Tabunșcic. – Suntem recunoscători și pentru alocarea acelor 20 de mii de lei pentru reparația clădirii pentru casa de bătrâni. Numai împreună vom schimba viața oamenilor spre bine”.

În vizita sa în s. Căplani președintele raionului a fost însoțit de un grup de specialiști de rang raional – dna Raisa Burduja, șefa direcției generale educație, dl Grigore Vorfolomei, directorul școlii sportive raionale, dna Aurica Cebotari, șefa Agenției pentru ocuparea forței de muncă, dna Tatiana Bostan, șef-interimar al direcției asistență socială și protecția familiei, dl Iurie Deriughin, șeful serviciului relații funciare și cadastru. Au avut loc întâlniri cu colectivele didactice de la grădiniță, gimnaziu, filiala școlii sportive, centrul de sănătate. Este binevenit acest dialog cu oamenii la locul lor de trai și activitate, deoarece prin comunicare deschisă se cunosc mai bine problemele reale cu care se confruntă sătenii, dar și doleanțele lor. Este îmbucurător faptul că în urma acestui dialog vor fi întreprinse măsuri concrete întru soluționarea problemelor abordate ce țin de competența autorităților publice locale de nivelul I și II (oamenii au abordat și probleme de rang republican, cum ar fi lipsa cadrelor medicale, salariul mizerabil al bucătăreselor, lucrătorilor auxiliari și asistentei medicale de la grădiniță etc.). Astfel, Consiliul raional va contribui cu surse financiare pentru schimbarea pardoselilor în grădiniță de copii, pentru reparația acoperișului filialei școlii sportive. „Un sat care are doi campioni europeni și mondiali merită să aibă o încăpere bine amenajată pentru ca tineretul să practice cu succes tenisul, armwrestling-ul, luptele, alte genuri de sport”, a menționat dl Nicolae Molozea, promotor al sportului și modului sănătos de viață.

O altă doleanță a locuitorilor satului – schimbarea orarului autobusului care leagă s. Căplani cu centrul raional. Pentru oameni e cu mult mai convenabilă întoarcerea din Ștefan Vodă la ora 13.45 și nu la 12.00 cum este acum. Sătenii nu au posibilitatea să vină des la Ștefan Vodă, dar odată veniți ei vor să aibă posibilitatea de a rezolva problemele, inclusiv ce țin de vizita la medici. Problema va fi examinată, a promis președintele raionului.

Nu în zadar se zice în popor: unde-s doi, puterea crește. Practic nicio primărie din raion nu poate rezolva problemele majore de sine stătător, fără sprijinul, fie financiar, fie de alt mod, acordat din partea Consiliului raional. Colaborarea și conlucrarea reciprocă – cheia succesului. Deși acest lucru este bine cunoscut, mai sunt nu puține rezerve în relațiile între APL de nivelul I și II. Și numai faptele concrete din ambele părți pot schimba situația spre binele populației raionului.

Valentina GORNOSTALI, IP „Prier”