Noutăți

„Nu vom tolera munca la negru”

La  ședința de lucru cu conducătorii agenților economici din agricultură președintele raionului Ștefan Vodă a adresat producătorilor agricoli un mesaj plin de îngrijorare, dar și indignare. Este vorba de faptul că în agricultură persistă munca la negru, amprenta nefastă a căreia influențează grav economia raionului, bugetul raional, în final se răsfrânge asupra fiecărui locuitor al raionului.

La indicația președintelui raionului a fost formată o comisie specială în frunte cu vicepreședintele raionului, dl Alexandru Pavlicenco, din componența căreia făceau parte reprezentanții Inspectoratului fiscal de stat pe raionul Ștefan Vodă, Inspecției muncii, direcției agricultură și alimentație. Comisia s-a deplasat în localitățile raionului unde sunt plantații de piersici. În livezi la culesul fructelor lucrau zeci de oamenii, însă practic nici unul din ei nu era angajat legal. Oamenii care astăzi se bucură primind după o zi lucrată la cules o sumă de bani, vor plânge ajungând la vârsta de pensionare. Conducătorii agenților economici cunosc foarte bine despre consecințele lucrului la negru atât pentru stat, cât și pentru zilieri, însă ani la rând situația nu să schimbă.

În context, dl Molozea a accentuat că Consiliul raional susține și promovează agenții economici care își onorează obligațiunile față de buget, contribuie la dezvoltarea socio-economică a comunităților și a raionului. Totodată conducerea raionului nu va accepta munca la negru și va avea atitudinea corespunzătoare față de acei producători agricoli care încalcă legislația în vigoare, strângând și depozitând în frigider în trei zile „cu ajutorul rudelor” 150 tone de piersici. E foarte simplu de făcut calcule pentru a afla câți oameni au lucrat fără a fi încadrați în câmpul muncii. Dl Molozea n-a dat niciun nume concret în speranță că agenții economici se vor da seama că încalcă nu numai legile statului, dar și a omeniei, lipsind zilierii de speranța la o bătrânețe liniștită și asigurată.

Dl Nicolae Damian, șeful Inspectoratului fiscal de stat pe raionul Ștefan Vodă, a adus la cunoștință că dispune de informația necesară (suprafețele ocupate sub livezi, numărul angajaților care activează legal, cantitatea de fructe care se află la păstrare în frigidere etc.) care confirmă faptul că se lucrează la negru, însă Inspectoratul nu urmărește scopul de a constrânge agenții economici, ci a convinge contribuabilii să desfășoare activitatea în albia legii.