Educație

Nu există doi copii identici (educația incluzivă)

În grădinița din satul Ermoclia derulează un proiect social susținut financiar de ambasada SUA ce ține de încluziunea socială a copiilor cu cerințe educaționale speciale. Despre etapele implementării proiectului și impactul asupra educației copiilor informează dna Svetlana Șargarovsci, managerul instituției, directorul de proiect.

– Cunoaștem cu toții că copiii nu sunt la fel, între ei există diferenţe. Din păcate, unii copii se nasc cu deficienţe, alții le capătă în urma maladiilor sau accidentelor. Toţi copiii învaţă din interacţiunea cu părinţii, fraţii, surorile şi semenii şi din experienţa obţinută în diferite medii din viaţa lor – casa, mahalaua, grădiniţa, şcoala. În cazul unor copii cu dizabilităţi când ei sunt percepuți ca „diferiți” societatea a avut și continuă să aibă aşteptări negative şi prejudecăţi cu privire la capacitatea acestor copii de a-şi exprima opinia şi de a participa la luarea deciziilor care-i privesc. Cu regret, în realitate ne ciocnim cu indiferență, acceptare doar la nivelul vorbelor. Politicile faţă de aceşti copii au fost până de curând bazate pe intervenţii caritabile şi mai puţin pe drepturi, deși atât legislația internațională, cât și cea națională declară dreptul acestora de a se bucura de o viaţă plină şi decentă, în condiţii care să le garanteze demnitatea şi să le faciliteze participarea activă la viaţa comunităţii.

În acest context, scopul proiectului implementat este reducerea riscului de marginalizare şi excluziune socială a copiilor preşcolari cu diferite dizabilităţi (sau de diferite etnii, rase, situaţii social-economice etc.), dezvoltarea abilităţilor copiilor cu diferite deficienţe sau probleme de învăţare pentru a face faţă exigenţelor instructiv-educative în vederea integrării cu şanse egale alături de ceilalţi copii, prin promovarea relaţiilor de susţinere reciprocă între grădiniţe şi comunitate.

În cadrul derulării acestui proiect au fost desfășurate patru activități pentru a găsi răspuns la mai multe întrebări: de ce trebuie să înceapă educaţia împotriva discriminării în perioada preşcolară; care sunt paşii pe care îi pot face educatorii pentru a combate decriminarea, ce metode de lucru ar putea ei practica la diverse tipuri de dizabilități; cum putem sensibiliza părinții să accepte fregventarea copiilor cu CES în grupele unde vin copiii lor; cum pot fi implicaţi în activitatea grădiniței părinţii copiilor cu cerinţe educative speciale.

Masă rotundă cu genericul „Steriotipuri și prejudicăți” a fost realizată cu participarea părinților copiilor cu dizbilități fizice și mintale, nouă la număr, și specialiștilor de profil (psiholog, logoped de la Centrul Național de Educație Timpurie și Informare a Familiei(CNEDIF), deoarece mulți părinți nu pot depăși prejudicățile (toți vor arăta la mine, la copilul meu cu degetul), au temeri că copiii lor vor fi marginalizați. În prima parte a ședinței s-a simțit o tensiune care a dispărut după ce s-au stabilit relații de încredere între participați. Fiecare părinte și-a prezentat copilul (capacitățile, abilitățile deja achiziționate) și și-a expus temerile și doleanțele privind incluziunea copiilor în instituție. (Pentru informație: în instituție deja sunt încadrați patru copii cu probleme severe, în localitate sunt la evidență încă șapte copii cu vârstă preșcolară cu dizabilități.) În rezultat au fost stabilite relațiile de comunicare deschisă între acești părinți și specialiștii prezenți. Părinții au înțeles că-i unesc aceleași griji și responsabilități. Mămica unui copil de cinci ani cu paralizie cerebrală, optimistă din fire, auzind în ce situație s-a pomenit a altă mamă a unei fetițe de șase ani cu retard mintal (familia e cu mulți copii dintre care doi cu deficiențe grave) i-a donat un set de scutece de noapte. Să te împarți din puținul pe care îl ai și cu alți părinți – este un gest omenesc frumos… A fost o întâlnire plină de emoții, lacrimi, dar și optimism. Părinții s-au folosit de posibilitate rară de a discuta cu psihologul despre copiii lor, de a primi sfaturi profesioniste.

A doua activitate – cursurile de perfecționare a cadrelor didactice cu tematica „Principiile organizării procesului educațional cu copiii ce prezintă dizabilități” a fost desfășurată în două module a căte două zile cu durata de opt ore academice cu participarea educatorilor din grădinița-gazdă (12 cadre dedactice) și localitățile vecine – s. Popeasca(5) și s. Feștelișa (7). Cursurile au fost desfășurate de către specialiștii Centrul Național pentru Educație Timpurie și Informare a Familiei. Materiale de suport au fost elaborate și adaptate categoriilor de dezabilități solicitate de către cadrele didactice.

Ședință generală cu întregul contingent de părinți ai grădiniței cu tematica „Parteneriatul educațional cu familia pentru spriginirea copiilor cu dizabilități – senzibilizare, implicare” a fost activitatea a treia la număr. Ședință a fost desfășurată de specialiștii și cu materialele elaborate de Centrul Național pentru Educație Timpurie și Informare a Familiei.

A patra activitate din cadrul proiectului a fost destinată copiilor – „Pregătirea copiilor pentru acceptarea diversității în cadrul unui grup”. Aici a avut loc organizarea și desfășurarea acțiunii de caritate „Dăruește un globuleț – dăruește un zămbet”. S-au colectat cărți, jucării, rechizite, produse alimentare pentru a le dărui copiilor cu probleme severe de sănătate, care nu se pot deplasa la instituție, copiilor din familii vulnerabile. În această acțiune au fost implicați copiii, părinții, educatorii din toate cele opt grupe ale grădiniței „Andrieș”.

Până la sfârșitul lunii ianuarie va avea loc a cincea activitate – educătorii din localitățile Popeasca, Ermoclia, Feștelița în comun cu Serviciul Asistență Psihologică Stefan Vodă se vor deplasa pentru schimb de experiență la grădinița nr.3 din or. Ștefan Vodă, centrul regional de aplicare a proiectului „Incluziunea socială a copiilor cu CES”, instituție dotată cu cabinete și specialiști (psiholog, logoped).

În cadrul proiectului a fost dotat un centru de resurse educaționale cu tehnica informațională (computer, proiector, ecran), s-au procurat jucării pentru jocuri de dezvoltare, materiale didactice, un televizor LSD și literatură pentru copii. În perioada derulării proiectului (doar șase luni) am avut posibilitate de a angaja un cadru de sprijin, deoarece sistemul nostru educațional încă nu prevede astfel de specialist în statele grădiniței.

IMG_0003IMG_0020