Noutăți

Nu doar cu griji cotidiene

La finele săptămânii trecute un grup în componenţa preşedintelui raionului dlui Nicolae Molozea, şefului direcţiei agricultură şi alimentaţie dlui Vasile Rufa şi a reporterului „Prier-info” au efectuat un raid în câteva gospodării agricole ale raionului pentru a se documenta din prima sursă cum decurge cea mai importantă etapă a secerişului-2016, a depista problemele existente pentru a interveni în caz de necesitate.

Prima vizită de lucru fu realizată la CAP „Slobozia Hănesei”, pe un frumos lan de grâu, nu departe de fostele încăperi ale asociaţiei raionale „Colhozjivprom”. Aici se aflau conducătorul cooperativei dl Igor Bevziuc şi agronomul-şef dl Leonid Ciobanu  

Chiar din start preşedintele raionului le adresă gazdelor o serie de întrebări:

–Din câte sunt informat, aţi început nu demult recoltarea. Cum decurge ea, sunteţi asiguraţi cu tehnica necesară? Care e situaţia pe piaţa de desfacere: aveţi ceva oferte de preţuri la grâu, altă producţie deja recoltată? Ce probleme există, cu ce vă putem ajuta?

–Din motive climaterice, am în vedere ploile, recoltăm grâul a treia zi. Avem recoltate circa 200 ha şi ne-au rămas peste 900 ha. Cu tehnică suntem dotaţi satisfăcător, dispunem de trei combine de tipul „Vector-410”, destul de productive, pe care le-am procurat în ultimii ani. Avem încredere şi în măiestria şi experienţa combinerilor Ghenadie Musteaţă, Victor Cuclenco şi Mihail Musteaţă. Am recoltat orzul de pe suprafaţa de 94 ha, obţinând câte 37 chintale la hectar (q/ha). Şi recolta de mazăre pe cele 80 ha de câte 31 q ne-a bucurat. Probleme serioase la moment parcă nu avem, ne isprăvim singuri. Dacă timpul va fi favorabil, către finele săptămânii viitoare (15-16 iulie) vom avea mai mult de jumătate din suprafaţă recoltată.

Din cele relatate de dl Igor Bevziuc avurăm să mai aflăm că oferte de preţuri bune la grâu, orz etc. nu sunt deocamdată. De fapt, nu există doar decât o singură ofertă şi aceea destul de modestă. Însă după cum a devenit clar din discuţia ulterioară, această „tactică” a intermediarilor şi factori importanţi de pe piaţa de desfacere nu este deloc nouă. Dacă este cumva anul agricol mai bun la anumită producţie şi gospodăriile agricole ar putea obţine un profit cât de cât pentru a-şi rezolva careva probleme, atunci numaidecât piaţa scade evident preţurile, să zicem, la acelaşi grâu, orz ş.a.

Al Vasile Rufa a ţinut să afle ce se intenţionează în gospodărie pentru a îmbunătăţi rotaţia culturilor şi dacă vor mai creşte plantaţiile pomicole. Directorul gospodăriei şi agronomul-şef au informat că pentru a asigura premergători buni cel puţin se va dubla suprafaţa plantată cu mazăre. Este îmbucurător că aproape după 20 de ani, în 2015 au fost sădite 22 ha de pruni şi acest proces va continua.

La SRL „Cioburciu-Agro”, chiar pe lanul din preajma traseului naţional, grupul de raid a fost întâmpinat de dl Andrei Ştefan, directorul societăţii. Răspunzând la întrebările dlui Nicolae Molozea, conducătorul SRL „Cioburciu-Agro” a relatat că recoltarea celor 800 ha de grâu decurge în ritm normal, către finele săptămânii viitoare  peste jumătate din suprafaţă va fi recoltată. Câte 25 chintale au dat cele 284 ha de orz, iar mazărea – câte 32 q.

Şi aici interveni dl Vasile Rufa:

–Există un detaliu, o relativă noutate la SRL „Cioburciu-Agro” care se merită să fie urmată de agenţii economici din întregul raion, specifică şeful direcţiei agricultură şi alimentaţie a Consiliului raional. La Cioburciu au fost semănate şi recoltate 57 ha de mazăre verde, obţinându-se câte 60 q/ha – cel mai înalt rezultat din raion. Pe lângă faptul că producţia a fost livrată unei fabrici de conserve şi gospodăria se va alege cu un venit bun, acest pas al cioburcienilor mai are şi alte efecte benefice. După recoltarea mazării verzi, pe acele 57 ha au fost semănaţi cartofi şi morcovi, care la toamnă vor fi recoltaţi. Şi tot la toamnă, pe aceeaşi suprafaţă va fi semănat grâu de toamnă. Iată asta înseamnă utilizare eficientă a pământului.

–Da, pentru procurarea seminţei de mazăre verde am cheltuit anul trecut 370 mii lei, avu să adauge dl Andrei Ştefan, dar suma aceasta, practic, anul ista o vom acoperi. Plus la asta, ne-am rezervat 10 tone de seminţe de mazăre. Acum nu prea sunt doritori sinceri de a-i ajuta pe agricultori, aşa că trebuie să ne punem mintea în mişcare. După ce am ţinut să dezvoltăm şi pomicultura, şi viticultura, după mai multe experimente, noi am ajuns la concluzia că, de exemplu, prunele le vom realiza doar pentru uscare. Avem deja o experienţă, avem şi parteneri de nădejde.

Pe o frumuseţe de masiv al CA „STA-Prim” din s. Talmaza, ce se află pe partea dreaptă de traseul naţional, cam vizavi de Crocmaz, pe o suprafaţă de circa 535 ha, dreaptă ca palma, lucrau patru combine. La întrebările membrilor grupului de raid, dl Trofim Grosu, directorul CA „STA-Prim”, informă:

–Cele 264 ha de grâu din preajma Talmazei au fost deja recoltate cu o medie de 45 q/ha. Acum îi dăm zor aici, pe circa 535 ha ce ne aparţin, spuse dl Trofim Grosu. La 7 iulie ne-am onorat obligaţiunile contractuale cu oamenii din s. Talmaza. Către 15 iulie vom finaliza şi aici. Orz am obţinut câte circa 40 q/ha. Avem 308 ha de floarea-soarelui, care sperăm să ne dea o recoltă nu rea.

Dl Nicolae Molozea avu să facă o specificare:

–Din câte ştiu, dle Trofim Grosu, în ultimii ani gospodăria d-voastră este prima care termină recoltarea, lucru pentru care aveţi toată recunoştinţa noastră, spuse preşedintele raionului. Vreau să vă întreb când planificaţi să începeţi aratul de toamnă? Pentru a păstra vlaga din sol, ar fi bine să fie începută pregătirea lui pentru recolta anului viitor odată cu recoltarea sau după finalizarea ei.

Drept răspuns dl Trofim Grosu a dat garanţii că numaidecât va respecta aceste termene.

Şi aici trebuie să intervenim cu un detaliu important de la această discuţie. În fotografia a doua, în care sunt surprinşi în conversaţie dl N. Molozea şi dl T. Grosu, pe planul doi se vede un tractor cu remorcă încărcată cu grâu. Această unitate de transport pleacă spre depozitele de cereale ale CA „STA-Prim” din s. Popeasca. Vorba e că cooperativa tălmăzeană a procurat depozitele din Popeasca, le-a reparat bine, le-a utilat, a instalat o linie de curăţare a cerealelor cu cel mai înalt randament din raion (circa 50 de tone pe oră) şi a montat patru buncăre, aşa încât nu se pierde timp deloc la descărcare.

La finele zilei, grupul de raid a constatat cu satisfacţie că conducerea gospodăriilor vizitate au intrat bine pregătite în etapa hotărâtoare a secerişului, aşa că sunt toate premisele ca această campanie să finalizeze cu succes. Acum mult depinde de condiţiile climaterice. Dar a mai existat o concluzie care a adus poate şi mai multă satisfacţie: conducătorii, factorii de decizie din aceste trei gospodării – CAP „Slobozia Hănesei”, SRL „Cioburciu-Agro”, CA „STA-Prim” – se gândesc nu doar la grijile cotidiene, ci fiecare dintre ei caută şi găsesc soluţiile proprii nu doar pentru a supravieţui, dar şi pentru a se dezvolta. Iar asta denotă un alt nivel de atitudine de gospodărire, un nivel cu adevărat profesionist.

Valeriu GAJU, „PRIER-info”

P1250037P1250024P1250032