Noutăți

Noua Lege cu privire la Procuratură

Intrarea în vigoare de la 01.08.2016 a noii Legi cu privire la Procuratură, adoptată de Parlamentul Republicii Moldova la 25.02.2016, reprezintă o altă oportunitate de dezvoltare a activităţii organelor Procuraturii şi Procuraturii raionului Ştefan Vodă inclusiv. Legea nouă cu privire la Procuratură vine să aducă o nouă abordare privind organizarea şi funcţionarea Procuraturii cu tot ce înseamnă aceasta – structură, administrare, statutul procurorului, rolul organelor de autoadministrare.

Totodată este revizuită şi competenţa Procuraturii. Conform legii noi, au fost excluse competenţele Procuraturii în domeniul non-penal. În consecinţă, domeniul de competenţă fundamental este domeniul penal (exercitare şi conducere a urmăririi penale şi susţinerea învinuirii în instanţa de judecată), rămânându-i competenţe de control doar în partea ce se referă la controlul desfăşurării activităţii speciale de investigaţii, precum şi controlul înregistrării sesizărilor de către organele de urmărire penală.

Prin urmare, procurorii vor avea posibilitatea să-şi concentreze eforturile în domeniul penal, fapt care va influenţa pozitiv la calitatea urmăririi penale şi activitatea ce ţine de reprezentarea învinuirii în instanţa de judecată, va diminua numărul de cauze penale cu caracterul îndelungat al cercetărilor, va spori rolul activ al procurorului în activitatea de conducere a urmăririi penale, îi va da posibilitatea să acorde mai mult timp pentru autoinstruire, în special a modului de investigare a infracţiunilor economice, în domeniul informaticii, corupţie, spălare de bani, îmbogăţirea ilicită, evaziune fiscale, etc.

Pentru a asigura calitatea şi integritatea procurorilor, Legea cu privire la procuratură nr. 3 din 25.02.2016, instituie noi mecanisme de selecţie, carieră şi evaluare a procurorilor. Se instituie condiţii clare de admitere în profesie, temeiuri exhaustive de demitere din funcţie a procurorului. De asemenea se prevede un mecanism, care se consideră mult mai obiectiv, de evaluare a procurorilor. Proiectul reglementează destul detaliat procedura concursurilor şi oferă mai multă transparenţă acestora.

În partea ce se referă la numirea Procurorului General – mecanismul este unul absolut nou şi pentru implementarea acestuia este necesară modificarea prevederilor constituţionale. Astfel, Procurorul General va fi numit de către Preşedintele ţării la propunerea Consiliului Superior al Procurorilor.

Stabilirea Consiliului Superior al Procurorilor ca organ de selecţie a candidatului la funcţia de Procuror General are scopul de a reduce la maximum influenţa politică asupra procedurii de selecţie, acesta fiind un organ asupra căruia se consideră că exercitarea unei influenţe politice ar fi minimă.

Salarizarea proporţional mai ridicată a procurorilor, prevăzută în Legea nouă cu privire la procuratură, va contribui la reducerea fluxului de cadre, deoarece la moment o bună parte de procurori demisionează devenind magistraţi, funcţia în cauză fiind mai atractivă din motivul salariului dublu mai mare decât la procurori. De asemenea, majorarea salariilor va avea un impact pozitiv asupra asigurării independenţei şi imparţialităţii procurorilor, precum şi va servi un instrument de prevenire a corupţiei în rândurile procurorilor.

Petru TOFAN, procurorul raionului Ștefan Vodă