Noutăți

Noi servicii medicale pentru populaţie

Începând cu 1 octombrie 2016 au intrat în vigoare ordinele Ministerului Sănătăţii si Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină, prin care a fost extinsă lista medicamentelor compensate până la 140 denumiri. S-a revenit la tratamentul compensat în condiţiile staţionarului de zi/sala de tratamente, de proceduri şi la domiciliu pentru cele mai frecvente maladii în practica medicului de familie. Ordinul prevede compensarea medicamentelor pentru tratamentul următoarelor grupuri de boli: respiratorii, digestive, neurologice, diabet zaharat, osteo-articulare, renale, infecția respiratorie virală acută la copii, pentru tratament și profilaxie la copii de vârsta 0-18 ani, pentru profilaxia și tratamentul anemiilor la femei gravide și profilaxia malformațiilor, pentru tratamentul epilepsiei, bolii și sindromului Parchinson, bolilor psihice, epipermoliza buloasă, bolile de sistem și autoimune, maladiile oftalmologice/glaucom/, miasteniei, mucoviscidozei, sclerozei multiple.

Aceasta a fost posibil ca urmare a suplimentării de către Guvern a sumei destinate pentru compensarea medicamentelor de la 355 mln lei la 502 mln lei.

Ordinul comun al MS şi CNAM prevede extinderea termenelor de prescriere a medicamentelor compensate până la o perioadă de 3 luni. Totodată, prezentul ordin permite prescrierea medicamentelor compensate copiilor până la 18 ani 100 procente gratuit (anterior beneficiau copiii până la 5 ani) medicilor de familie şi medicului pediatru din asistenţa medicală primară. La general, pacienţii pot beneficia de medicamente compensate prescrise de către medicii de familie, medicii endocrinologi, medicii neurologi, medicii psihiatri şi medicii pediatri în limitele sumei de referinţă stabilite pentru fiecare unitate administrativ-teritorială în fiecare an de gestiune stabilite prin ordinul Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină şi pot fi revăzute pe parcursul anului de gestiune.

În reţetă se indică doar Denumiri Comune Internaționale, adică grupul de preparate. La eliberarea medicamentului, farmacistul este obligat să prezinte pacientului toate preparatele din grupul dat, astfel alegerea concretă a medicamentului rămâne după pacient, care are dreptul să solicite medicamentul conform posibilităţii financiare sau altor considerente.

Administrarea medicamentelor în perfuzie („picurători”) se efectuează doar în condiţiile staţionarului de zi în instituţiile unde activează permanent medici de familie.

A fost simplificat procesul de prescriere a unor preparate, inclusiv Clopidogrelum, Simvastatinum, Acidum Ursodeoxycholicum, Brinzolamidum, Travoprostum, Timololum, Tobramycimim, Interferonum- B, care anterior se prescrieau prin comisiile de specialitate republicane, acum se vor prescrie la nivelul medicului de familie.

Prevederile noului ordin corespund aşteptărilor populaţiei, ele au fost repetat solicitate şi de specialiştii din asistenţa medicala primara în scopul sporirii capacităţii de intervenţie pentru sănătatea pacientului. Aceasta va spori considerabil accesul pacienţilor la servicii de sănătate, astfel ameliorând indicii de sănătate publică.

Accentuând beneficiile posibilităţilor deschise pentru tratamentul cu medicamente compensate, ţin să reiterez faptul, că profilaxia maladiilor la nivelul medicului de familie este cel mai bun remediu pentru a ne păstra sănătatea, de aceia invităm toţi cetăţenii să acceseze serviciile profilactice oferite de medicul de familie şi echipa sa.

Mariana HARET, şef Centrul de Sănătate Ştefan Vodă