Noutăți

Necesitatea continuării schimbărilor în medicină

Cea mai viu şi detaliat discutată chestiune la şedinţă Consiliului raional din 14 septembrie curent a fost „Cu privire la activitatea instituţiilor medico-sanitare publice „Spitalul raional Ştefan-Vodă” şi „Centrul de sănătate Ştefan-Vodă”. În genere, modul cum au fost puse în dezbatere problemele din medicina raionului nostru, dincolo de unele uşoare excese emotive, actuala componenţă a Consiliului raional şi-l poate fără rezerve înscrie la activ. Şi cei doi conducători care au prezentat rapoartele – dl Vasile Plămădeală şi dna Mariana Haret – s-au referit foarte puţin la statistică (numărul de zile-pat, de vizite etc., etc.), accentul punându-l pe problemele majore existente. Şi aici este necesar de menţionat rolul consilierilor raionali, dlor Iurie Moiseev, Vasile Buzu, Ion Ungureanu, Vinidict Lutenco, dar şi intervenţiile periodice ale dlui Nicolae Molozea, preşedintele raionului, care au îndreptat făgaşul discuţiilor pe problemele-cheie, dar nu pe cele secundare, deşi au şi ele importanţa lor.

Dar să ne referim la aspectele concrete de la această şedinţă. După ce dl Vasile Plămădeală şi-a finalizat raportul, interveni dl Nicolae Molozea care se referi la una din principalele întrebări care plutea în aer şi care a îngrijorat mult locuitorii raionului nostru: este vorba despre o eventuală micşorare radicală a serviciilor acordate de spitalul nostru, ceea ce i-ar obliga pe oameni să plece la spitalul din Căuşeni.

–Aş vrea să ştie cei prezenţi în sală şi să le fie transmis locuitorilor raionului că acel proiect care prevedea aceste lucruri a fost doar un proiect şi a fost respins definitiv, a menţionat dl N. Molozea. Îngrijorarea oamenilor a fost înţeleasă corect de către factorii respectivi de la guvernare, aşa că noi astăzi trebuie să discutăm despre consolidarea capacităţilor de acordare a serviciilor de către spitalul raional, dar nu despre o posibilă lichidare a lui. În această ordine de idei vreau să vă informez că am avut câteva discuţii la nivel foarte înalt privind necesitatea reparării substanţiale a celor două etaje, care nu se exploatează astăzi, din blocul cu cinci etaje. Dar există necesitate ca ele să fie reparate. La moment pot să vă spun că faţă de solicitările mele există o atitudine plină de înţelegere, aşa că pentru mine, ca preşedinte de raion, acest scop este prioritar şi-l vom realiza.

Dl Iurie Moiseev, care este unul din coautorii principali ai ideii de a fi pusă pe ordinea de zi şi discutată pe îndelete problemele medicinii, i-a solicitat dlui V. Plămădeală ca acesta să nominalizeze cele mai importante necesităţi ale spitalului. Medicul-şef a informat că datorită susţinerii Consiliului raional şi conducerii raionului, obţinerii unor proiecte, colaborării cu asociaţii obşteşti de caritate de peste hotare şi din ţară, spitalul are acum în dotaţie utilaj medical care practic ori că nu mai există, ori că sunt la nivel de unităţi în alte instituţii medicale din republică, inclusiv din Chişinău. Aparatul de colonoscopie atât de performant este la nivel de unicat, de altfel ca şi alte câteva. Recent spitalul a intrat în posesia unei lămpi pentru sala de operaţii care nu are analog în Moldova. Acum problema stă să fie pregătiţi medici pentru a exploata acest utilaj medical.

Şi aici iarăşi interveni cu o întrebare dl Iu. Moiseev, susţinut apoi de dl I. Ungureanu, dl V. Buzu: de ce are nevoie în mod deosebit spitalul în plan social, dacă problema principală care se proeminează deja în discuţii era deficitul mare de cadre de medici? Și dl V. Plămădeală, și dna M. Haret au confirmat într-un glas: este necesar de creat condiții atractive pentru absolvenții Universității de Medicină. Dna M. Haret a spus-o direct: am pierdut anul acesta un medic, care era predispus să lucreze la noi, dar a înaintat o condiţie – spaţiu de trai, apartament.

Într-adevăr problema lipsei de cadre şi la noi în raion, dar şi în toată republica, devine tot mai gravă pe an ce trece. Medicul-şef al spitalului a menţionat că ultimi patru medici au venit în această instituţie 20 de ani în urmă. Dna M. Haret aduse nişte cifre şi mai îngrijorătoare: „Centrul de sănătate Ştefan-Vodă”, care deserveşte circa 75 de procente din locuitorii raionului, dispune de doar 14 medici din necesarul de 27 – adică sunt acoperite doar 53 de procente din necesarul de medici. Evident că aceasta nu poate să nu se răsfrângă asupra calităţii serviciilor medicale acordate. Şefa centrului de sănătate specifică un detaliu: fluxul de pacienţi este atât de mare că, în medie, medicul poate acorda doar opt minute unui pacient în cele opt ore de lucru.

Asta naşte nemulţumirea pacienţilor. Şi aici contează pe cât de îndreptăţită este ea. La şedinţă unii consilieri, primari au formulat pretenţii faţă de asistentele medicale (poate mai puţin faţă de medici), care ar putea, indiscutabil, fi mai amabile vizavi de pacienţi, deşi îndeosebi în spital, dar şi în centrul de sănătate sunt suprasolicitate, au un volum mare de lucru. Totuşi, într-adevăr, este loc de mai bine, cum avea să spună consilierul Vinidict Lutenco. Dar pe de altă parte, atunci când într-o zi un medic de la centrul de sănătate primeşte al 60-lea pacient este cam dificil să zâmbeşti cu acelaşi entuziasm ca la începutul zilei de muncă. De aceea, după cum s-a vorbit la şedinţă, ar trebui să fie o atitudine reciproc respectuoasă între medic şi pacient.

Făcând un fel de bilanţ al acestei părţi a discuţiei, preşedintele raionului avea să spună:

–Înţeleg că avem rezerve, că există probleme de atitudine, dar nu pot primi acest val de negativism care se resimte parţial şi azi, dar îndeosebi în unele adresări că situaţia ar fi nesatisfăcătoare. S-a vorbit despre dotarea bună a spitalului, vom căuta să contribuim la finalizarea reparaţiei la secţia de internare a spitalului. Iar „Centrul de sănătate Ştefan-Vodă” este unicul în republică care acordă 82 procente din investigaţiile acordate din medicina primară. Deci trebuie să vedem problemele, dar nu să vedem mai totul în negru, a concluzionat dl N. Molozea.

În urma unor discuţii aprofundate a fost formulată sarcina ca să fie studiate atât spectrul legal, cât şi posibilităţile financiare pentru ca Consiliul raional să încerce să procure două-trei apartamente pentru medicii care vor dori să lucreze în raion, sau pentru alte variante care ar face raionul atractiv pentru specialiştii din domeniul medicinii. Pentru că la şedinţă s-a făcut văzută extrem de clar înţelegerea de către toţi consilierii că sunt necesare măsuri urgente şi eficiente pentru ca în medicina raionului să vină forţe proaspete, capabile să schimbe în bine situaţia din domeniu şi să se micşoreze încărcătura prea mare ce cade peste actualii medici. „Vom veni cu un plan suplimentar de acţiuni, menit să îmbunătăţească situaţia din medicina raionului, pentru că este greu de continuat în acest ritm, a menţionat dl Vasile Gherman, vicepreşedintele raionului în probleme sociale. Chiar dacă au fost astăzi nişte momente mai tensionate, pe mine mă bucură faptul că ele au venit din înţelegerea necesităţii de a fi schimbate în continuare în bine lucrurile, dar şi pentru aceea că consilierii sunt conştienţi de faptul că în acest domeniu, cu toate lacunele, se activează, sunt înţelese corect sarcinile ce stau în faţa medicilor.”

Valeriu GAJU, „PRIER-info”