Noutăți

Necazul nu vine niciodată singur…

Pe lângă virus și seceta pe o bună bucată a țării, localitățile din lunca Nistrului, din care face parte și satul Răscăieți, au avut parte și de pericol sporit de inundații, provocate de ridicarea nivelului apei râului Nistru.

Inundaţiile sunt fenomene naturale care nu pot fi evitate, dar pot fi prevenite.

La data de 25 iunie, la ședința Comisiei situații excepționale locale, convocată în regim de urgență, a fost pusă în discuție situația data, măsurile de prevenire a inundației, dar și numiți responsabili pentru fiecare acțiune, care trebuia întreprinsă.  Astfel, din aceeași zi, au demarat  lucrările de consolidare a digurilor pentru a proteja localitatea. Era important, în primul rând, să nu fie admisă inundarea caselor și grădinilor. Localnicii au conștientizat pericolul, care vine asupra gospodăriilor, pentru care au muncit toată viața, s-au „înarmat” cu hârlețe, lopeți, și au construit baraje din saci de polipropilenă umpluți cu nisip. A fost obturată o gură de evacuare a apelor pluviale spre râul Nistru pentru a preveni pătrunderea apelor din râu spre localitate. În așa fel, a fost salvat de apele Nistrului un sector de circa 70 gospodării din localitate, care  risca să fie inundat.

Totuși, pericolul nu a fost exclus în totalitate, deoarece nivelul apei din râu creștea alarmant. Această creștere a determinat necesitatea de a întreprinde măsuri și mai concrete de monitorizare şi fortificare a digurilor de protecţie. Întrunindu-se în ședință, membrii CSE locale au concluzionat, că cu puterile proprii nu depășim situația creată. De aceea am făcut apel către Comisia situații excepționale raională, care ne-a venit în ajutor. În teritoriu s-a deplasat dl Topor Oleg, șef al SSE Ştefan Vodă, vicepreşedinte al CSE Ștefan Vodă, dar și Oprea Alexandru, șef-adjunct al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgență al MAI, care au analizat situația, identificând soluțiile de depășire a acestea.

APL a comunei Răscăieți le aduce sincere mulțumiri, pentru că în perioada 25 iunie – 03 iulie, au comunicat permanent cu autoritățile locale și au fost în proces de mobilizare a resurselor necesare pentru a gestiona situația și diminua maximal urmările. Mai mulți cetățeni din localitate, printre care și agenți economici, dar și salvatori au participat la lucrări de consolidare a două sectoare, a câte cca 40 de metri fiecare, a unui dig de protecție din satul Răscăieți, care avea să protejeze un lan de peste 200 ha de culturi agricole.

În cadrul lucrărilor de monitorizare şi fortificare a digurilor de protecţie au fost antrenate 13 unităţi de tehnică oferită atât de către agenții economici din localitate, cât și din partea Î.M. DP „Apă Canal” Ștefan Vodă, SA „Drumuri Ştefan Vodă”. Pentru receptivitate, ținem să mulțumim dlor Nicolenco Iurie și Serbenco Roman, conducătorilor acestor întreprinderi.

Apreciem mult ajutorul acordat și suntem recunoscători dlui Belibov Radislav, primarul satului Slobozia, și dlui Bevziuc Igor, conducătorul CA „Slobozia Hanesei”, care, la fel, au oferit mijloace tehnice la executarea lucrărilor.

Râul Nistru a revenit în albie, situaţia s-a normalizat după mai multe zile de aşteptări. La moment pericol de inundaţii în localitate nu mai este. Nu am cedat în fața viiturii nici un petic de pământ, iar cetățenii localității își dau bine seama, că dacă nu ar fi fost atâta receptivitate, responsabilitate și omenie din partea tuturor celor menționați mai sus, nu se știe dacă ne trecea pericolul.

Liudmila ZAGOREȚ, primara comunei Răscăieți