Noutăți

Munca în echipă îi face pe oamenii obişnuiţi capabili de rezultate neobişnuite

Astăzi 18.03.2022, în incinta Direcției Generale Asistență Socială și Protecție a Familie Ștefan Vodă, s-a desfășurat  ședință de lucru cu angajații SIC a SSP al Inspectoratului de Poliție Ștefan Vodă și membrii Direcției Asistență Socială Protecție a Familiei Ștefan Vodă.
În cadrul întrunirii s-au pus în discuție  problemele  întâmpinate  pe  perioada de activitate, axate pe câteva subiecte care predomină pe teritoriul deservit de IP Ștefan Vodă și anume:
Măsurile de protecție  specială a copiilor aflați în situație de risc și a copiilor separați de părinți;
– Neglijarea  părinților față de copii.

Totodată în cadrul şedinţei au fost abordate problemele legate de  familiile social vulnerabile din teritoriul deservit. Acestea urmând a fi vizitate la domiciliu în comun cu DGASPF Ștefan Vodă.
La finele ședinței, potrivit scopului urmărit, au fost planificate pentru implementare în comun activitățile care ar duce la prevenirea cazurilor de victimizare în rândurile minorilor.