Noutăți

Mulțumim pentru sprijin acordat familiei noastre!

Mă numesc Olga Buzulan, sunt din s. Feștelița, mama copilului Irina Buzulan, diagnosticată cu paralezie cerebrală infantilă, tetrapareză spastică, grad I de dizabilitate. Irina este practic țintuită la pat.

În fiecare an pe perioada rece a anului eram nevoită să merg la sora în or. Bender, din motivul că acasă nu aveam condiții necesare pentru igiena copilului.

Cu profund respect adresez sincere mulțumiri președintelui raionului Ștefan Vodă, dlui Nicolae Molozea, Consiliului raional Ștefan Vodă, Direcției Asistență Socială și Protecția Familiei pentru ajutorul material acordat familiei noastre în cadrul Serviciului Sprijin Familial. Sursele financiare au fost utilizate pentru acoperirea parțială a cheltuielilor în scopul construcției unei săli de baie. Astfel Irina, precum și întreaga familie, ne vom bucura de condiții decente de trai. Totodată aducem sincere mulțumiri Serviciului social Echipa Mobilă, care prestează servicii la domiciliu: servicii kinetoterapeutice, consiliere psihologică pentru Irina și întreaga familie.

Olga BUZULAN, s. Feștelița