Noutăți

MPSCS donează bunuri și echipament

Programul Parteneriate pentru o Societate Civilă Durabilă în Moldova (MPSCS),  implementat de către FHI 360 și susținut financiar de Agenţia SUA pentru Dezvoltare Internaţională (USAID), își va finaliza activitățile la 12 decembrie 2018 și, prin urmare, publică o listă de bunuri și echipament destinate donării organizațiilor eligibile din Moldova, conform condițiilor prestabilite. Părțile interesate vor analiza criteriile și prioritățile programului menționate mai jos și, în cazul în care sunt eligibile, vor expedia o scrisoare de solicitare până la termenul limită indicat.

   Criteriile de eligibilitate sunt următoarele: (1) solicitantul este o organizație a societății civile (OSC) înregistrată în Republica Moldova; (2) solicitantul are experienţă instituțională demonstrabilă și interes continuu pentru implementarea proiectelor de consolidare a societăţii civile în Moldova; și (3) solicitantul are cel puțin 2 ani de experiență în consolidarea societății civile din Moldova.

          Prioritate vor avea:

  • Organizațiile care au primit finanţare de la USAID sau de la alte agenţii de stat ale SUA;
  • Partenerii MPSCS – acele organizații care au primit granturi și/sau alte tipuri de asistenţă financiară și tehnică, inclusiv instruire;
  • Organizații partenere care nu au primit anterior echipament din partea MPSCS;
  • Organizaţiile care au publicat raportul de activitate pentru anul 2017. În cazul îndeplinirii acestei condiții, OSC-ul trebuie să anexeze dovada publicării (link-ul și/sau print screen, etc.), la scrisoarea de solicitare.

Organizațiile interesate și eligibile vor aplica prin a expedia către MPSCS:

  • certificatul de înregistrare;
  • o scrisoare de justificare pentru bunurile și/sau echipamentul solicitat, precizând unitățile de bunuri și echipament exacte pe care le solicită (indicând numărul de inventar al unității solicitate, în conformitate cu lista de bunuri și echipament) și oferind o explicație consecventă despre cum le vor folosi în cadrul activității lor.
  • raportul de activitate pentru anul 2017, conținând o descriere a fondurilor gestionate. Se va prezenta și dovada publicării raportului.

   Solicitările pot fi expediate prin email către: mpscs@fhi360.org sau aduse pe suport de hârtie la adresa: Chişinău, Blvd. Ștefan cel Mare 202, etajul 7; până la 30 august 2018.  Solicitările recepționate electronic vor fi confirmate printr-un mesaj din partea MPSCS.

   Întrebările de clarificare pot fi  expediate la următoarea adresă de email: mpscs@fhi360.org, nu mai târziu de 22 august 2018.  Apelurile telefonice nu vor fi acceptate.

Decizia privind donarea bunurilor și echipamentului va fi luată de o Comisie de Selecție, nu mai târziu de 1 octombrie 2018.  Vor fi notificați doar candidații a căror solicitări au fost aprobate.

Dispoziția bunurilor va fi efectuată în perioada octombrie-noiembrie 2018. Organizațiile beneficiare vor fi responsabile pentru aranjamentele logistice necesare pentru ridicarea și transportarea bunurilor, precum și pentru plata oricăror costuri asociate cu aceasta.