Noutăți

Monitorizarea activității și sarcini curente

La data de 12 octombrie la Consiliul raional a avut loc ședința de lucru cu participarea tuturor conducătorilor direcțiilor, instituțiilor și serviciilor raionale, subordonate Consiliului raional și desconcentrate în teritoriu. Pe parcursul ședinței a fost abordat un șir întreg de chestiuni, însă întâi de toate dl Nicolae Molozea, președintele raionului, a cerut să fie informat de persoanele responsabile despre situația cu încălzirea instituțiilor de menire socială. Din raporturile prezentate reiese că toate instituțiile: spitalul raional, centrele de sănătate și oficiile medicilor de familie, centrele comunitare sociale, grădinițele de copii, instituțiile de învățământ practic sunt pregătite către sezonul rece – sistemele de încălzire sunt testate, datorii față de furnizori de gaze naturale, cărbune, baloturi de paie, electricitate nu sunt. O parte din grădinițe de copii deja a dat drumul la căldură, în scurt timp vor începe încălzirea și celelalte instituții preșcolare. Dl Vasile Gherman, vicepreședintele raionului, a subliniat: nimeni să nu aștepte comanda de sus, în condiții de autonomie financiară fiecare instituție decide de sine stătător când va începe încălzirea întru asigurarea sănătății copiilor, bătrânilor și oamenilor bolnavi.

În centrul atenției a fost și cazul tragic din s. Crocmaz unde un elev din clasa a opta a murit, fiind electrocutat în timp ce strângea nuci. Acest caz este investigat de toate instanțele abilitate pentru a stabili circumstanțele incidentului și a întreprinde măsurile de rigoare întru prevenirea altor tragedii. Indiferent de rezultatele acestor investigații, una este cert – când moare un copil, vinovați sunt cei maturi…

La 14 octombrie direcția învățământ a desfășurat ședința de lucru cu directorii instituțiilor de învățământ la care a participat dl Vasile Gherman. Și la aceasta întrunire prima chestiune la ordinea de zi a fost securitatea sănătății elevilor în perioada sezonului rece. Astfel, s-a constatat că instituțiile preuniversitare în plan tehnic sunt pregătite către sezonul rece datorită eforturilor depuse atât de conducerea gimnaziilor și liceelor, cât și susținerii și controlului riguros din partea direcției învățământ, direcției construcții, gospodăriei comunale și drumuri a Consiliului raional, conducerii raionului. Dl Gherman a transmis directorilor instituțiilor de învățământ același mesaj – în pofida problemelor financiare cu care se confruntă unele instituții, decizia de a începe sezonul de încălzire va lua fiecare instituție de sine stătător, reieșind, în primul rând, din interesele vitale ale elevilor și corpului didactic. Directorii sunt în căutarea soluțiilor potrivite pentru a micșora cheltuielile pentru încălzire. Unele posibilități sunt cunoscute – atragerea investițiilor pentru termoizolarea externă a edificiilor, schimbarea ferestrelor și ușilor etc. Ținând cont de faptul că dl Molozea recent a fost ales în calitate de președinte a Consiliului Regional pentru Dezvoltare Sud, atât dna Burduja, cât și dl Gherman a chemat colectivele pedagogice să elaboreze diferite miniproiecte, înaintându-le tuturor finanțatorilor posibili, inclusiv ADR Sud.

Și la această ședință au fost puse în discuție securitatea sănătății și vieții copiilor în legătură cu cazul tragic din Crocmaz, măsurile de prevenire a tragediilor de diferit gen în rândul elevilor și părinților. La fel, a fost analizată situația cu abandonul școlar, dna Burduja insistând ca în toate localitățile încă odată să fie studiat minuțios fiecare copil care nu frecventează școala pentru a întreprinde măsuri de rigoare. Direcția învățământ este în așteptarea ofertelor pentru participare în concursul raional „Pedagogul anului”. Conform ordinului Ministerului Educației, deja sunt cunoscute examenele de absolvire la toate treptele de învățământ și graficul de desfășurare, recent vor fi primite și programele la toate obiectele de studii, care trebuie de adus la cunoștința elevilor și părinților. Deși Consiliul raional a alocat surse financiare pentru 20 de bursieri, au fost selectați numai 15 elevi care au corespuns criteriilor regulamentului – este un semnal care trebuie să pună pe gânduri pedagogii raionului.

La ședința cu directorii au fost abordate și alte chestiuni ce țin de momente organizatorice și informații utile.