Noutăți

Modificările în Titlul VII al Codului fiscal

   Autoritatea fiscală națională informează contribuabilii – subiecți ai impunerii cu taxele locale și autoritățile administrației publice locale (AAPL) că, modificările efectuate în Titlul VII al Codului fiscal prin art. 7, punctele 78-87 din Legea nr. 257/2020, nu se aplică începând cu 14 septembrie 2021, urmare a Hotărârii Curții Constituționale nr. 27 din aceeași zi.

   Totodată, menționăm că, potrivit art. 7 alin. (4) din Codul fiscal, deciziile AAPL – ale municipiilor, oraşelor, satelor (comunelor), precum şi ale altor unităţi administrativ-teritoriale instituite în condiţiile legislaţiei, – cu privire la punerea în aplicare, la modificarea, în limitele competenţei lor, a cotelor, a modului şi termenelor de achitare şi la aplicarea facilităţilor, se adoptă pe parcursul anului fiscal concomitent cu modificările corespunzătoare ale bugetelor locale.

   Drept urmare, deciziile AAPL privind stabilirea taxelor locale pentru perioada fiscală 2021 se aplică până la modificarea lor conform prevederilor art. 7 alin. (4) din Codul fiscal.

    Hotărârea Curții Constituționale nr. 27 din 14.09.2021 poate fi consultată accesând: https://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=hotariri&docid=784&l=ro

Sursa www.sfs.md