Comunicate Noutăți

Modificări în legislația muncii

Modificările de ultimă oră în Codul muncii țin de interesele cadrelor didactice din instituțiile de învățământ angajate în bază de contract individual de muncă pe durată determinată.

Potrivit autorilor, la momentul actual se atestă o încălcare frecventă a dreptului la concediu la odihnă anual plătit pentru cadrele didactice cu statut de pensionari. Unii manageri ai instituțiilor de învățământ încheie contracte individuale de muncă cu angajații pensionari pe o durată determinată, de la 1 septembrie până la 31 mai. Din cauza aplicării eronate de către aceștea a prevederilor Codului muncii privind dreptul de a încheia contracte individuale de muncă pe termen determinat cu persoanele pensionate pentru limită de vârstă ori vechime în muncă, se încalcă normele Codului muncii, tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte și, în special drepturile salariaților.

În această ordine de idei, Legislativul a aprobat modificări la art.299 din Codul muncii, asîgurând implementarea unitară și corectă a cadrului normativ în domeniul raporturilor de muncă potrivit cărora cadrele didactice din instituțiile de învățământ angajate în baza  de contract individual de muncă pe durată determinată (cel puțin un an de studii sau un an universitar) vor beneficia de concediu anual de odihnă plătit, precum și de indemnizația la concediu.

Modificările au fost operate prin Legea nr.38 din 19.03.2021 (publicată în MO nr.96-99 din 09.04.2021).