Noutăți

Modificări în ajutorul social

Cu începutul sezonului rece se agravează situația cetățenilor cu venituri mici sau fără niciun venit. Statul garantează persoanelor și familiilor care se află într-o situaţie de mare dificultate un venit minim prin acordarea ajutorului social și ajutorului pentru perioada rece a anului.

Din an în an tot mai mulți locuitori ai raionului Ștefan Vodă apelează la această prestație care le ajută să supraviețuiască în condiții grele de viață. Astfel, în perioada ianuarie–octombrie 2017 concetățenii noștri au depus 1850 de cereri pentru ajutorul social, iar în aceeași perioadă a anului 2018 – 1949. Respectiv, în 2018 a crescut numărul beneficiarilor de ajutor social (de la 734 la 746) și beneficiarilor pentru perioada rece a anului (de la 1613 la 1679) datorită unor modificări aprobate de Guvern în Regulamentul privind modul de stabilire și plată a ajutorului social. Astfel, de la 1 aprilie 2018 venitul lunar minim garantat a crescut de la 961 de lei până la 1025 de lei. În pofida acestui fapt benefic, s-a majorat și numărul răspunsurilor negative a Sistemului Informațional Automatizat „Asistență Socială” – de la 237 la 270. Care este motivul? Întâi de toate, veniturile familiei depășesc venitul lunar minim garantat de stat unei familii. La fel, un alt motiv este că familia deține bunuri, ca vehicul, cuptor cu microunde, mașină de spălat automată, calculator, etc., adică sunt depășite criteriile de eligibilitate stabilite de lege.

Ce trebuie să cunoască beneficiarii ajutorului social pentru a evita situații neplăcute cum ar fi încetarea plăților sau restituirea sumelor primite?

În calitate de beneficiar, încheind acord de cooperare în scris cu Direcția asistență socială și protecție a familiei, trebuie să ştiţi că vă daţi acordul pentru verificarea la domiciliu a datelor indicate în cerere şi pentru restituirea sumelor plătite nejustificat. Pentru a evita această situaţie, prezentaţi informaţiile complete şi corecte. Comunicaţi în scris asistentului social orice modificare de venit în situaţia anterioară a familiei Dumneavoastră. Dacă situaţia familiei Dumneavoastră nu s-a îmbunătăţit până la expirarea termenului stabilit prin decizia Sistemului Informațional Automatizat “Asistență Socială”, este necesar să depuneţi o cerere nouă pentru acordarea ajutorului social la asistentul social comunitar din primărie. Numai aşa direcția asistenţă socială şi protecţia familiei poate continua plata ajutorului social, în caz contrar acesta încetează. Nu refuzaţi efectuarea anchetei sociale de către asistentul social care verifică condiţiile care au stat la baza acordării dreptului la ajutor social. Această verificare este pentru a vă ajuta şi nu pentru a vă sancţiona! În cazul în care refuzaţi efectuarea anchetei sociale — Direcția asistenţă socială şi protecţie a familiei are obligaţia să înceteze plata.

Important să cunoașteți!

Începând cu luna octombrie 2018, conform Legii Nr.133 cu privire la ajutorul social, șomerii înregistrați la agenția teritorială pentru ocuparea forței de muncă din cadrul familiilor beneficiare de ajutor social prestează, la solicitarea primarului, activități de interes comunitar (crearea zonelor verzi, plantarea puieților și alte lucrări de îngrijire a acestora; cosirea ierbii; activități de deszăpezire; participarea la acţiunile de protecţie a mediului înconjurător; amenajarea şi curăţarea teritoriilor de menire socială, culturală și sportivă din localitate etc.). Fac excepție șomerii din familiile care au fost incluse în lista de plată, pentru care suma stabilită a ajutorului social este de până la 30 de procente inclusiv din nivelul venitului lunar minim garantat (307,50 lei).

Numărul de ore pentru prestarea activităților de interes comunitar se calculează de către Direcția asistență socială și protecția familiei prin intermediul Sistemului Informațional Automatizat „Asistența Socială”, pentru fiecare familie, proporțional cu cuantumul ajutorului social de care beneficiază aceasta, dar nu va depăși 40 de ore pe lună.

Refuzul beneficiarului de a presta activități de interes comunitar este documentat printr-un proces-verbal, întocmit de către primar împreună cu reprezentanții autorității administrației publice locale și ai societăţii civile, care este transmis către DASPF. În termen de 5 zile lucrătoare de la data recepționării procesului verbal de constatare a refuzului, șeful DASPF avertizează beneficiarul în scris cu privire la încetarea dreptului la ajutor social din motivul refuzului său repetat de a presta activități de interes comunitar.

Sezonul rece este perioada fierbinte pentru specialiștii DASPF Elena midrigan și Irina Ungureanu care depun eforturi susținute pentru a procesa cererile depuse de cetățeni în termeni stabilite de lege, deși volumul de lucru crește semnificativ.

P.S. În anul curent au fost instituite servicii sociale noi – sprijinul familial pentru familiile cu copii și suportul monetar. Pentru mai multe detalii despre aceste prestații sociale adresați-vă la asistentul social din localitatea Dumneavoastră, și dacă vă încadrați în cerințele legii veți putea beneficia de aceste servicii.