Noutăți

Modificări importante în Legea cu privire la ajutorul social

Şomerii înregistraţi la agenţia teritorială pentru ocuparea forţei de muncă din cadrul familiilor beneficiare de ajutor social vor presta, la solicitarea primarului, activităţi de interes comunitar. În acest sens, Guvernul a aprobat proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Legii cu privire la ajutorul social. Beneficiarii de ajutor social își vor exprima consimțământul de a presta activități de interes comunitar atunci când vor depune cererea de solicitare a ajutorului social.

Tipul lucrărilor, calcularea numărului de ore, evidenţa şi controlul activităţilor de interes comunitar urmează a fi stabilite de Guvern. Totodată, orele de prestare a activităţilor de interes comunitar se vor calcula proporţional cuantumului ajutorului social de care beneficiază familia, dar nu va depăşi 40 ore pe lună, fiind respectată durata normală a timpului de muncă şi a normelor de securitate şi sănătate în muncă.

Excepţie vor face familiile pentru care suma stabilită a ajutorului social este de până la 30% (288 lei) din nivelul venitului lunar minim garantat (961 lei) sau şomerii din cadrul familiilor beneficiare care se află în una din situaţiile care nu permite antrenarea în activităţi de interes comunitar.

De asemenea, documentul stabileşte responsabilităţile primarului în desfăşurarea activităţilor de interes comunitar, prin care: să întocmească anual un plan de acţiuni de interes comunitar şi să ţină evidenţa persoanelor care efectuează aceste activităţi şi a orelor efectuate. Planul va fi anual aprobat de consiliile locale.

Includerea activităților de interes comunitar, în programul de ajutor social, este o nouă abordare în asistența socială, asigurând trecerea de la soluțiile învechite de tip pasiv la cele active, practici aplicate în multe țări cum ar fi: România, Lituania, SUA, Bulgaria și va avea impact socio-economic prin prisma incluziunii sociale a șomerilor beneficiari de prestația de ajutor social și concomitent va spori valorificarea potențialului uman.