Noutăți

Modificarea unor prestații de asigurări sociale de stat

Conform Legii nr.56 din 09.06.2011 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative au fost făcute un şir de schimbări în Legea nr. 156-XIV din 14.10.1998 privind pensiile de asigurări sociale de stat.

Conform art. 42, alin.1 al Legii sus menţionate, începând cu 1 iulie 2011, în fiecare an ulterior, la 01 iulie, stagiul de cotizare pentru bărbaţi se majorează cu 6 luni (până la 01.07.2016 acest stagiul constituia 32,5 ani) şi începând cu 01.07.2016 constituie 33,0 ani, iar la 01.07.2017 va fi de 33,5 ani şi tot aşa până la atingerea stagiului de cotizare de 35,0 ani (în anul 2020).

Totodată, conform art. 44, alin.2 al Legii 156-XIV din 14.10.1998 a fost majorată şi vârsta de pensionare pentru funcţionarii publici, care de la 01.07.2016 pentru bărbaţi este de 60 de ani, iar pentru femei -55 de ani. Aşadar, începând cu 1 iulie 2011 în fiecare an ulterior vârsta de pensionare a funcţionarilor publici se majorează cu jumătate de an, care în anul 2020 va constitui 62 de ani pentru bărbați şi 57 de ani pentru femei.

Conform Legii nr.158 din 01.07.2016 a fost modificat art. 22 din Legea nr.190-XV din 8 mai 2003 cu privire la veterani. Astfel, ca urmare a modificărilor operate în Lege cuantumurile alocaţiei nominale prevăzute la art. 22, alin.(1) au fost majorate şi începând cu 01.07.2016 constituie:

– persoanelor care s-au învrednicit de titluri onorifice şi celor decorate cu medalii -50 de lei (anterior – 25 lei);

– persoanelor decorate cu ordine, cu excepţia persoanelor decorate cu ordinile „Ordinul Republicii” „Ştefan cel Mare” şi „ Slava muncii” de clasele I, II şi III şi persoanele care deţin titlul de Erou al Muncii Socialiste – 100 de lei (anterior -50 lei);

– persoanelor care s-au învrednicit de titluri onorifice, celor decorate cu medalii şi ordine – 100 de lei (anterior – 50 lei).

– Alocaţia nominală prevăzută persoanelor decorate cu ordinile „Ordinul Republicii”, „Ştefan cel Mare” şi „Slava Muncii” de clasele I, II şi III şi persoanele care deţin titlul de Erou al Muncii Socialiste în cuantum de 500 de lei a rămas neschimbată.

Tot de la 1 iulie 2016, Conform Legii nr.120 din 02 iunie 2016 pentru completarea Legii nr.190-XV din 8 mai 2003 cu privire la veterani art. 21 a fost completat cu alin.3) cu următorul cuprins:

– Au dreptul la alocaţie nominală soţia/soţul sau mama/tatăl persoanelor decorate post-mortem cu „Ordinul Republicii” şi ordinul „Ştefan cel Mare”, iar art. 22, alin.(1) s-a completat cu litera e) în corespundere cu care alocaţia nominală categoriei indicate se stabileşte în mărime de 500 de lei lunar.

Modificările operate prin Legea nr.120 din 02 iunie 2016 intră în vigoare începând cu 01.09.2016.

Prin Legea nr.154 din 1 iunie 2016 „Pentru modificarea şi completarea Legii bugetului de asigurări sociale de stat pe anul 2016” şi prin Legea nr.175 din 21 iulie 2016 „Pentru modificarea şi completarea Legii nr.289-XV din 22 iulie 2004 privind indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă şi alte prestaţii de asigurări sociale”, începând cu 1 august 2016 s-a majorat cuantumul indemnizaţiei lunare pentru îngrijirea copilului până la împlinirea vârstei de 1,5 ani (pentru persoanele neasigurate) care constituie 540,00 lei şi cuantumul minim al indemnizaţiei lunare pentru creşterea copilului până la împlinirea vârstei de 3 ani (pentru persoanele asigurate) care constituie 540 00 lei.

Eudochia GARET, șeful direcţiei calcul drepturi sociale CTAS Ştefan-Vodă