Noutăți

Modalitatea soluţionării neînțelegerilor apărute între consumatori şi furnizorul de energie electrică

În ultimul timp sunt tot mai frecvente adresările consumatorilor către Inspecţia Energetică Teritorială (IET) Căuşeni privind calitatea energiei electrice furnizate, apariţia cazurilor de şocuri sau goluri de tensiune cu afectarea în masă a receptoarelor electrice.

Ţinem să reamintim tuturor consumatorilor că în conformitate cu Regulamentul de utilizare şi furnizare a energiei electrice (RUFEE) aprobat prin Hotărârea Consiliului de Administraţie al ANRE nr.393 din 15.12.2010 p.207 , în caz de supratensiuni sau goluri de tensiune în rezultatul cărora au fost deteriorate receptoarele electrice recuperarea prejudiciilor poate avea loc cu respectarea următoarelor condiţii;

  1. a) consumatorul casnic a depus la furnizor, operatorul reţelei de distribuţie o cerere în scris în termen de 5 zile lucrătoare de la data apariţiei/depistării, după caz, a evenimentului care a produs deteriorarea receptoarelor electrice;
  2. b) în rezultatul analizei, efectuate, în comun, de către consumatorul casnic şi operatorul reţelei de distribuţie, se constată faptul producerii şocului sau a golului de tensiune, invocat de consumatorul casnic, care a cauzat deteriorarea receptoarelor electrice ale consumatorului casnic. În cazul neînţelegerilor dintre operatorul reţelei de distribuţie şi consumatorul casnic, operatorul reţelei de distribuţie invită, printr-o scrisoare, Inspectoratul Energetic de Stat;
  3. c) consumatorul casnic a prezentat operatorului reţelei de distribuţie documente care confirmă suma cheltuielilor achitate pentru reparaţia receptoarelor electrice, precum şi numărul patentei de întreprinzător al persoanei care a efectuat reparaţia receptoarelor electrice, după caz.

   Furnizorul conform prezentului Regulament este obligat să recupereze prejudiciile materiale cauzate Consumatorului, restabilească în cel mai scurt timp posibil furnizarea energiei electrice conform parametrilor de calitate.

 Concomitent Vă mai reamintim că în lipsa contractelor de furnizare a energiei electrice încheiat  între furnizor şi consumator, aceste prejudicii nu pot fi recuperate.

În rezultatul studiului cauzelor producerii acestor deranjamente în reţelele electrice IET trebuie să constate că apariţia lor deseori sunt provocate şi de însuşi consumatori care conectează în reţeaua electrică aparate de sudat neomologate, motoare electrice trifazate în reţeaua monofazată, fapt strict interzis de Normele în vigoare şi condiţiile contractuale. În asemenea cazuri conform  Regulamentului nominalizat p.1161 (b) furnizorul este în drept să deconecteze instalaţia electrică de utilizare a consumatorului în caz de utilizare de către consumator a receptoarelor electrice într-un mod ce afectează utilajul unităţii de distribuţie sau calitatea energiei electrice furnizată altor consumatori, iar consumatorul în cauză refuză să deconecteze aceste receptoare la cerinţa furnizorului.

IET este de părerea că pentru evitarea deranjamentelor, electrocutărilor, incendiilor  este necesar de respectat întocmai următoarele cerinţe elementare  a electrosecurităţii:

   1.Reţeaua electrică din posesia consumatorului va fi protejată de dispozitive de protecţie automată prevăzute de cerinţele Normelor;

   2.În reţeaua electrică monofazată nu se vor conecta receptoarele electrice trifazate sau cu puterea neprevăzută de contract;

   3.La o priză electrică nu se vor conecta mai multe receptoare electrice concomitent;

   4.Receptoarele electrice conectate la reţea nu vor fi  lăsate fără supraveghere (fier de călcat, cuptoraşe, reşouri, plite electrice);

  1. Conectarea la reţea a receptoarelor electrice de clasa I de protecţie se va efectua doar în trei fire (L+N+PE), şi nu două (L+PEN)cum se practică ca de regulă, și după caz instalare dispozitivelor de protecție contra curenților de defect (устройство защитного отключения-УЗО).

Vlad BULGARI,  Inginer Inspector IET Căuşeni